Opatření kompenzující ztrátu pracovních míst v Ústeckém kraji v souvislosti s útlumem těžby hnědého uhlí

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopii materiálu Opatření kompenzující ztrátu pracovních míst v Ústeckém kraji v souvislosti s útlumem těžby hnědého uhlí pro jednání Vlády ČR dne 24.10.2016

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Vaše podání "Žádost o informace podle dotaz - Opatření kompenzující ztrátu pracovních míst v Ústeckém kraji v souvislosti s útlumem těžby hnědého uhlí" bylo doručeno do schránky elektronické podatelny dne: 26. 10. 2016 16:51:44, zaregistrováno bylo dne: 26. 10. 2016 17:05:55 pod číslem jednacím: MPSV-2016/230507.
Tato zpráva slouží pro Vaši informaci, proto na ni neodpovídejte.

Ministerstvo práce a sociálních věcí

7 příloh

číslo jednací MPSV-2016/230507-161/2