Opatření kompenzující ztrátu pracovních míst v Ústeckém kraji v souvislosti s útlumem těžby hnědého uhlí

Odpověď na tento dotaz má velké zpoždění. Podle zákona by instituce Ministerstvo práce a sociálních věcí měla v každém případě odpovědět. (podrobnosti). Můžete si stěžovat a požádat o doplnění dotazu .

David Havlík

Povinný subjekt: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopii materiálu Opatření kompenzující ztrátu pracovních míst v Ústeckém kraji v souvislosti s útlumem těžby hnědého uhlí pro jednání Vlády ČR dne 27.07.2016

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Vaše podání "EL- David Havlík- Žádost o informace podle dotaz 106/1999 - Opatření kompenzující ztrátu pracovních míst v Ústeckém kraji v souvislosti s útlumem těžby hnědého uhlí" bylo doručeno do schránky elektronické podatelny dne: 7/28/2016 2:23:39 PM, zaregistrováno bylo dne: 7/29/2016 11:29:34 AM pod číslem jednacím: MPSV-2016/162613.
Tato zpráva slouží pro Vaši informaci, proto na ni neodpovídejte.