Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Helena prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Opatření k pohybu osob k 1.3.2021

Čekáme, až si Helena přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Povinný subjekt: Ministerstvo zdravotnictví

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
Dobrý den prosím o jasnou odpověď. Bydlíme s manželem v Havířově jsme omezeně pohybliví, staří 74 let. O nákupy, dovoz k lékaři a pod. se stará dcera , která bydlí v Krásné pod Lysou Horou. Dvakrát týdně k nám dojíždí a nakupuje vše potřebné. Z toho důvodu pracuje jen na 4 hod. Může nakupovat zde v Havířově pro nás a ještě druhou babičku /také nemohoucí/ v Datyni a také pro sebe?
Nevím co bychom si bez ní počali, pomáhá i s úklidem a jaké potřebuje potvrzení nebo doklad. Děkuji předem za odpověď.

S přátelským pozdravem,
Pochtiolová Helena
Švabinského 3
Havířov

Podatelna ministerstva zdravotnictvi, Ministerstvo zdravotnictví

2 přílohy

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 28.2.2021 10:21:50 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Opatření k pohybu osob k 1.3.2021 elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 28.2.2021 10:21:50 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

!! TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA, NEODPOVÍDEJTE !!

Ministerstvo zdravotnictví České republiky
1.3.2021 12:49:26

Vaše zpráva ze dne: 28.2.2021 10:21:50
v souboru: Žádost o informace podle dotaz - Opatření k pohybu osob k 1.3.2021
byla přijata a zaevidována s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: MZDRX01EPST1
Datum zaevidování: 1.3.2021 06:45:53

Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu.

Vaše podání bylo předáno věcně příslušnému útvaru ke zpracování.
Pro informace týkající se tohoto podání uvádějte výše uvedený identifikátor dokumentu.

Upozornění:
Pokud elektronické podání neobsahuje základní identifikační údaje odesílatele,
tj. jméno, příjmení a bydliště (v případě právnické osoby - název a sídlo),
podání bude věcně příslušným útvarem ministerstva zpracováno,
ale odesílateli datové zprávy nemusí být odpovězeno.

V případě, že se jedná o obchodní nabídku, nemusí být ze strany ministerstva písemně reagováno.

S pozdravem


elektronická podatelna ministerstva

!! THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED MESSAGE, DO NOT RESPOND TO IT !!

The Ministry of Health of the Czech Republic
1.3.2021 12:49:26

Your message - dated 28.2.2021 10:21:50
in the file with the message contents [subject]:
Žádost o informace podle dotaz - Opatření k pohybu osob k 1.3.2021
has been accepted and registered with the following basic data:

Document identifier: MZDRX01EPST1
Date of registration: 1.3.2021 06:45:53

Your submission has been accepted without an electronic signature.

Your submission has been forwarded to the appropriate department for processing.
For information regarding this submission, please indicate the above document identifier.

Caution:
If the electronic submission does not contain basic identification information
for the sender, such as the first name, surname and place of residence
(in the case of a legal entity - the name and registered address), the submission
will be processedby the responsible department of the Ministry,
but there may be no response sent to the data message sender.

In a case of a commereial offer the Ministry is not obliged to answer.

Best regards

electronic registry [mail room] of the Ministry

Ministerstvo zdravotnictví

2 přílohy

Odesílatel:
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Palackého nám. 375/4
128 01 Praha 2
Kancelář ministra
-------------------------------------------------
Věc: Odpověď MZ

Identifikátor dokumentu: MZDRX01EZZ3O
značka: MZDR 8361/2021-2/MIN/KAN
-------------------------------------------------
v Praze dne 16.03.2021
Lenka Dohnalová, DiS.
-------------------------------------------------
Odeslané soubory: 235_001.pdf, usnesení 216.pdf

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Helena prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.