Opatření k ochraně ovzduší

Stále čekám na doplnění dotazu institucí či jmenovitě jejím pracovníkem Statutární město Brno.

Hana Chalupská

Povinný subjekt: Statutární město Brno

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o poskytnutí následujících informací:

- kdy a kde konkrétně plánuje radnice zavedení mýta jako nástroje snižování zatížení vnitřního města individuální dopravou?

- jak a kdy konkrétně přispěje odsun nádraží k dosažení podlimitních emisí a imisí polétavého prachu z individuální a nákladní dopravy?

- jaké jsou roční mzdové náklady na personál KBZM?

- jak jsou roční materiálové náklady na KBZM?

- jaké aktivity KBZM naplňují základní pilíř této celosvětové sítě – místní agendu 21 – konkrétně jak KBZM zapojuje veřejnost do plánování a rozhodování o záměrech a projektech, které vznikají na území města Brna?

- jak chrání před znečištěním ovzduší prachem, Nox a ozonem děti navštěvující školy a školky podél komunikací, na kterých doprava po většinu roku způsobuje překračování denních limitů nad rámec národní i Evropské legislativy?

- do kterých částí města je částečný nebo úplný zákaz vjezdu nákladních vozidel

- vybírá nějaké poplatky za znečišťování ovzduší dopravou – pokud ano – od koho a kolik?

- kolik autobusů MHD má pohon na CNG? Kolik jich DMPB pořídí letos?

- mají vozidla MHD a vozidla organizací zřízených městem filtry na dieslových motorech? Pokud ano, kolik jich je z celkového počtu (absolutní data)?

- kde v Brně budou budována zázemí pro Park and ride systém?

- jak přispěje obchvat Tuřan, Slatiny a Žebětína k dosažení podlimitních emisí a imisí prachu z individuální a nákladní dopravy na ta území města, kde jsou dnes denodenně limity překračovány (již nejméně od roku 2003 v případě prachových částic)

- kde do 5 let vzniknou pěší zóny, zklidněné ulice, nové trasy pro pěší a cyklodopravu na území uvnitř malého městského okruhu?

- z jakého důvodu se radnice nevěnuje snižování přepravní náročnosti území?

- jak radnice apeluje na obyvatele města, aby preferovali MHD před individuální automobilovou dopravou?

- má Brno v plánu do 2 let – 5 let realizovat modelové projekty, na kterých by si ověřilo a veřejnosti představilo, jaké pozitivní dopady mají Park and ride opatření?

- tak jako je pan Telička zmocněn pro lobbying za ODSun nádraží (za plat 1milion korun), je i pro dostavbu VMO jako klíčového nástroje pro dočasné zlepšení kvality ovzduší v Brně zmocněnec pro lobbying za tuto prioritu na národní úrovni?

- jaká je parkovací politika města?

S přátelským pozdravem,

Hana Chalupská

Statutární město Brno

2 přílohy

 • Attachment

  prot 3166a5c8 376c 9fdc 3462 a2dc3760a8dc.pdf

  124K Download View as HTML

 • Attachment

  foi request 477 455aef1f infoprovsechny.cz c733234b7e7dedbe2fa815e27ffb1001.zip

  4K Download

Dobrý den!

Vaše podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz - Opatření k ochraně ovzduší', které jste 02.07.2013 v 13:46:13 hod. zaslal(a) na adresu ePodatelny a jehož kopii Vám zasíláme zpět jako přílohu této zprávy, bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. Protokol o přijetí podání a o výsledcích kontroly elektronických podpisů Vám zasíláme jako přílohu této zprávy s názvem 'prot-3166a5c8-376c-9fdc-3462-a2dc3760a8dc.pdf'.

Pro otevření souboru typu PDF potřebujete aplikaci Adobe Acrobat Reader, kterou si můžete zdarma stáhnout a nainstalovat po kliknutí na tento odkaz: http://www.adobe.com/products/acrobat/re...

Tato zpráva Vám nesděluje, zda a jakým způsobem bylo Vaše podání vyřízeno. Informuje Vás pouze o tom, že bylo elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. Ve věci způsobu či výsledku vyřízení Vašeho podání Vás bude kontaktovat přímo určený referent, do jehož kompetence vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za Vaši důvěru.
ePodatelna

-----------------------------------------------------------------------
Tato zpráva byla zaslána automatem systému elektronické podatelny. Tento automat nepřijímá poštu, proto je zbytečné snažit se na tuto zprávu odpovídat. Pokud nás chcete kontaktovat, využijte k tomu některý z kontaktů, uvedených na www stránkách epodatelny http://www.brno.cz

Magistrát města Brno
Malinovského nám. 3
601 67 Brno

Statutární město Brno

Dobrý den!

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Opatření k ochraně ovzduší" bylo předáno k dalšímu zpracování do systému správy dokumentů jako zpráva pro Magistrát města Brna, E. podatelna.
Děkujeme Vám za Vaši důvěru.
ePodatelna

-----------------------------------------------------------------------
Tato zpráva byla zaslána automatem systému elektronické podatelny. Tento automat nepřijímá poštu, proto je zbytečné snažit se na tuto zprávu odpovídat. Pokud nás chcete kontaktovat, využijte k tomu některý z kontaktů, uvedených na www stránkách epodatelny http://www.brno.cz

Magistrát města Brno
Malinovského nám. 3
601 67 Brno

Hana Chalupská

Povinný subjekt: Statutární město Brno

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

podle zákona o svobodném přístupu k informacím jsem měla dne 23.7.2013 (do 15 dnů od podání) obrdžet odpověď na žádost o informace k opatřením na ochranu ovzduší.
Připomínám se tímto, prosím o rychlou odpověď.

S přátelským pozdravem,

Hana Chalupská

Statutární město Brno

Dobrý den!

Vaše podání ve věci "Re: Odpověď na: Žádost o informace podle dotaz - Opatření k ochraně ovzduší" bylo předáno k dalšímu zpracování do systému správy dokumentů jako zpráva pro Magistrát města Brna, E. podatelna.
Děkujeme Vám za Vaši důvěru.
ePodatelna

-----------------------------------------------------------------------
Tato zpráva byla zaslána automatem systému elektronické podatelny. Tento automat nepřijímá poštu, proto je zbytečné snažit se na tuto zprávu odpovídat. Pokud nás chcete kontaktovat, využijte k tomu některý z kontaktů, uvedených na www stránkách epodatelny http://www.brno.cz

Magistrát města Brno
Malinovského nám. 3
601 67 Brno

Statutární město Brno

2 přílohy

 • Attachment

  prot 3166a5d4 326c a2dc 3960 a8d83470a5d0.pdf

  124K Download View as HTML

 • Attachment

  foi request 477 455aef1f infoprovsechny.cz 716f4cf9afb0fd1a4260af16e82f7d6c.zip

  2K Download

Dobrý den!

Vaše podání ve věci 'Re: Odpověď na: Žádost o informace podle dotaz - Opatření k ochraně ovzduší', které jste 31.07.2013 v 12:31:52 hod. zaslal(a) na adresu ePodatelny a jehož kopii Vám zasíláme zpět jako přílohu této zprávy, bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. Protokol o přijetí podání a o výsledcích kontroly elektronických podpisů Vám zasíláme jako přílohu této zprávy s názvem 'prot-3166a5d4-326c-a2dc-3960-a8d83470a5d0.pdf'.

Pro otevření souboru typu PDF potřebujete aplikaci Adobe Acrobat Reader, kterou si můžete zdarma stáhnout a nainstalovat po kliknutí na tento odkaz: http://www.adobe.com/products/acrobat/re...

Tato zpráva Vám nesděluje, zda a jakým způsobem bylo Vaše podání vyřízeno. Informuje Vás pouze o tom, že bylo elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. Ve věci způsobu či výsledku vyřízení Vašeho podání Vás bude kontaktovat přímo určený referent, do jehož kompetence vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za Vaši důvěru.
ePodatelna

-----------------------------------------------------------------------
Tato zpráva byla zaslána automatem systému elektronické podatelny. Tento automat nepřijímá poštu, proto je zbytečné snažit se na tuto zprávu odpovídat. Pokud nás chcete kontaktovat, využijte k tomu některý z kontaktů, uvedených na www stránkách epodatelny http://www.brno.cz

Magistrát města Brno
Malinovského nám. 3
601 67 Brno

Vladimir Bielko, Statutární město Brno

1 příloha

Vážený žadateli,

 

Vaše žádost byla zaslána na uvedený email 29.7.2013, vzhledem
k nestandardnímu názvu adresy emailu pravděpodobně mohlo dojít chybě
opisu.

Zasílám níže odpověď na Vaši žádost.

 

S pozdravem

 

 

Ing. Vladimír Bielko
vedoucí odboru dopravy
Magistrát města Brna
Kounicova 67a, 601 67  Brno
 
telefon: 542174200
e-mail: [1][email address]
web: [2]www.brno.cz

 

 

 

From: Vladimir Bielko [mailto:[email address]]
Sent: Monday, July 29, 2013 4:19 PM
To: '[email address]'
Subject: Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. O svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (Vyznačení
protisměrného cyklopruhu / instalace dopravní značky, ul. Bratislavská –
poskytnutí informace)

 

Vážený žadateli,

 

na základě Vaší žádosti ze dne 16. 7. 2013, která je vedena u Odboru
dopravy Magistrátu města Brna pod č. j. MMB/02568525/2013, Vám v souladu s
ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zasíláme požadované
informace :

 

Odboru dopravy MMB není známo, že by v roce 2012 byla opatření pro
obousměrný provoz cyklistů na ulici Bratislavské odsouhlasena, jak
tvrdíte. Akce Bratislavská ve formě protisměrného ochranného cyklopruhu
byla odsouhlasena jako součást Generelu cyklistické dopravy již v roce
2010.

 

V roce 2012 byla tato akce pouze zařazena do seznamu akcí, které budou v
roce 2013 projekčně zahájeny.

Vyznačení vyhrazeného cyklopruhu pro obousměrný provoz cyklistů na ulici
Bratislavské musí být z technických důvodů řešeno ve dvou úsecích:

•          úsek od Koliště po ul.Ponávka

•          úsek od Ponávky pro Cejl

Delší úsek (od Ponávky po Cejl) má rozpracovanou dokumentaci a
předpokládáme projednání s Policií ČR pravděpodobně do konce roku 2013.
Pokud nenastanou komplikace, je možné očekávat stanovení i vlastní
realizaci kompletního dopravního značení protisměrného ochranného pruhu
pro cyklisty v tomto úseku do poloviny roku 2014.

 

Kratší úsek ulice Bratislavské od Koliště po Ponávku v tuto chvíli
rozpracovanou projektovou dokumentaci nemá. Bude zde potřeba vybudovat
nový protisměrný cyklopruh v šířce 150 cm a to nejspíš na úkor chodníků a
oboustranně posunout silniční obrubníky dovnitř chodníku. Takovéto
stavební úpravy vyžadují všechny náležitosti, aby bylo možné vydat
stavební povolení pro úpravu komunikace. Podle našich zkušeností
projektová příprava a vyřízení všech nezbytných náležitostí trvá v
podobném území s vyšším počtem inženýrských sítí minimálně 18 měsíců.

 

O přesnějším termínu případného zobousměrnění celé ulice Bratislavské pro
cyklisty z výše uvedených důvodů není možné v součastné době podat
 informace.

 

S pozdravem

 

 

Ing. Vladimír Bielko
vedoucí odboru dopravy
Magistrát města Brna
Kounicova 67a, 601 67  Brno
 
telefon: 542174200
e-mail: [3][email address]
web: [4]www.brno.cz

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://www.brno.cz/
3. mailto:[email address]
4. http://www.brno.cz/

Hana Chalupská

Povinný subjekt: Statutární město Brno

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Prosím předejte to poradenskému týmu v Otevřete, posoudí postup ve Vašem případě.

Rád bych požádal o přehodnocení přístupu Statutární město Brno k vyřízení mé žádosti 'Opatření k ochraně ovzduší'.

Úředník mi poslal odpověď nejspíš na jiný odtaz někoho jiného :)

Úplná historie mé žádosti a celá korespondence s ní spojená je k dispozici zde http://infoprovsechny.cz/request/opaten_...

S přátelským pozdravem,

Hana Chalupská

Statutární město Brno

2 přílohy

 • Attachment

  prot 3166a5d4 336a 9cd8 3960 a5e4366a93dc.pdf

  124K Download View as HTML

 • Attachment

  foi request 477 455aef1f infoprovsechny.cz 3d429b92f16ba0ef464d2f5463a7d15d.zip

  2K Download

Dobrý den!

Vaše podání ve věci 'Internal review of Žádost o informace podle dotaz - Opatření k ochraně ovzduší', které jste 01.08.2013 v 12:53:56 hod. zaslal(a) na adresu ePodatelny a jehož kopii Vám zasíláme zpět jako přílohu této zprávy, bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. Protokol o přijetí podání a o výsledcích kontroly elektronických podpisů Vám zasíláme jako přílohu této zprávy s názvem 'prot-3166a5d4-336a-9cd8-3960-a5e4366a93dc.pdf'.

Pro otevření souboru typu PDF potřebujete aplikaci Adobe Acrobat Reader, kterou si můžete zdarma stáhnout a nainstalovat po kliknutí na tento odkaz: http://www.adobe.com/products/acrobat/re...

Tato zpráva Vám nesděluje, zda a jakým způsobem bylo Vaše podání vyřízeno. Informuje Vás pouze o tom, že bylo elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. Ve věci způsobu či výsledku vyřízení Vašeho podání Vás bude kontaktovat přímo určený referent, do jehož kompetence vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za Vaši důvěru.
ePodatelna

-----------------------------------------------------------------------
Tato zpráva byla zaslána automatem systému elektronické podatelny. Tento automat nepřijímá poštu, proto je zbytečné snažit se na tuto zprávu odpovídat. Pokud nás chcete kontaktovat, využijte k tomu některý z kontaktů, uvedených na www stránkách epodatelny http://www.brno.cz

Magistrát města Brno
Malinovského nám. 3
601 67 Brno

Statutární město Brno

Dobrý den!

Vaše podání ve věci "Internal review of Žádost o informace podle dotaz - Opatření k ochraně ovzduší" bylo předáno k dalšímu zpracování do systému správy dokumentů jako zpráva pro Magistrát města Brna, E. podatelna.
Děkujeme Vám za Vaši důvěru.
ePodatelna

-----------------------------------------------------------------------
Tato zpráva byla zaslána automatem systému elektronické podatelny. Tento automat nepřijímá poštu, proto je zbytečné snažit se na tuto zprávu odpovídat. Pokud nás chcete kontaktovat, využijte k tomu některý z kontaktů, uvedených na www stránkách epodatelny http://www.brno.cz

Magistrát města Brno
Malinovského nám. 3
601 67 Brno