Povinný subjekt: Zemský archiv v Opavě

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

rád bych Vás požádal o poskytnutí rozhodnutí krajského soudu, případně o další dokumenty ve věci opakovaných, resp. zneplatněných voleb do zastupitelstva obce Štáblovice (okr. Opava) z roku 2003.

S přátelským pozdravem,

Jakub Foldyna

Skupien Marek,

Vážený pane Foldyno,

Zemský archiv v Opavě postoupil Státnímu okresnímu archivu Opava (dále
SOkA Opava) Vaší žádost týkající se zpřístupnění archiválií týkajících se
voleb v obci Štáblovice v roce 2003. Volební agenda ze Štáblovic z roku
2003 byla skutečně převzata SOkA Opava a je součástí fondu Obecní úřad
Štáblovice. Nicméně z právního hlediska nelze Vaší žádost vznášet na
základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Vzhledem
ke skutečnosti, že se jedná o předložení samotných archiválií, je nutné se
v tomto případě řídit zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové
službě a o změně některých zákonů. Podle odstavce 1, § 37 archivního
zákona jsou k nahlížení v archivech přístupné jen archiválie starší
třiceti let, není li stanoveno jinak, a všechny zveřejněné archiválie. Na
volební agendu ze Štáblovic z roku 2003 se dosud vztahuje třicetiletá
ochranná lhůta a proto Vám tento materiál nemůžeme zatím předložit.
Ustanovení o ochranné lhůtě, odstavec 13, § 37 archivního zákona, se
nevztahuje na původce archiválií (v tomto případě se jedná o obec
Štáblovice), kteří mohou do archiválií nahlížet bez omezení. Pokud si tedy
opatříte pověření od zmíněného původce, rádi Vám požadované archiválie
předložíme.

S pozdravem,

Marek Skupien, SOkA Opava

--
Mgr. Marek Skupien
vedoucí oddělení Státní okresní archiv Opava
Státní okresní archiv Opava
Březinova 6, 746 22
Tel.: +420 553 607 281
Mobil: 737 266 135
[1][emailová adresa]

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]