Jakub Foldyna

Povinný subjekt: Obec Kněžice

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

rád bych Vás požádal o poskytnutí rozhodnutí krajského soudu, případně o další dokumenty ve věci opakovaných, resp. zneplatněných voleb do zastupitelstva obce Kněžice z roku 2003.

Předem Vám děkuji za vstřícnost.

S přátelským pozdravem,

Jakub Foldyna

Obec Kněžice

Dobrý den, za vyhledání informací zašlete prosím dle sazebníku úhrad 260
Kč na účet číslo 1141652349 / 0800.

S pozdravem

Lucie Vojtíšková, starostka obce

Obec Kněžice, Kněžice 33

538 43 Třemošnice

IČO 15054250

Tel. 723542051

email: [1][emailová adresa]

Sazebník úhrad k žádosti o poskytnutí informací:
Zastupitelstvo obce na svém zasedání ze dne 29.9.2011 schválilo sazebník
k žádosti o poskytnutí informací dle zákona č 106/1999Sb. , §17-hrazení
nákladů v souvislosti s poskytnutí informací v částce:

* Pořízení kopií-10Kč za 1 list
* Úhrada mzdy zaměstnance za vyhledávání informací 260Kč za 1hodinu
* Poštovné-dle sazebníku České pošty

---------- Původní e-mail ----------
Od: Jakub Foldyna <[FOI #7913 e-mail] ??>
Komu: dotaz dotazy vznesené na instituci Obec Kněžice
<Instituce [Obec Kněžice vyžaduje e-mail]>
Datum: 4. 11. 2019 20:36:19
Předmět: Žádost o informace podle dotaz - Opakované volby 2003 - Kněžice

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k
informacím.

Povinný subjekt:
Obec Kněžice

Žadatel:
[redacted]

Povinný subjekt: Obec Kněžice

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k
informacím.

Vážená paní, vážený pane,

rád bych Vás požádal o poskytnutí rozhodnutí krajského soudu, případně o
další dokumenty ve věci opakovaných, resp. zneplatněných voleb do
zastupitelstva obce Kněžice z roku 2003.

Předem Vám děkuji za vstřícnost.

S přátelským pozdravem,

Jakub Foldyna

Informaci poskytněte elektronicky na e-mail:
[FOI #7913 e-mail] ??

Tato elektronická adresa je adresou pro doručování ve smyslu § 14 odst.
2 Zákona o svobodném přístupu k informacím. Na tuto adresu žádám i o
doručení do vlastních rukou (případně rozhodnutí o odmítnutí žádosti)
postupem podle § 19 odst. 8 Správního řádu. Řádným a včasným
zpřístupněním informace na základě této žádosti beru na vědomí, že jste
splnili svou povinnost podle Zákona 106/1999 Sb.

Vámi poskytnutá informace bude automaticky zveřejněna na stránkách
www.informaceprovsechny.cz. Použitím této služby žadatel s takovým
zveřejněním vyjádřil souhlas. Tím také splníte povinnost zveřejnit
informace způsobem umožňující dálkový přístup (§ 5, odst. 3 Zákona
106/1999 Sb.).

Ochrana osobních údajů žadatele:
Jako provozovatel služby Informace pro všechny vás žádáme, abyste do
odpovědi a případných příloh NEUVÁDĚLI ŽÁDNÉ OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE. Pro
plnou identifikaci žadatele ve vaší odpovědi stačí jméno, příjmení a
unikátní e-mailová adresa, kterou vygeneroval náš systém pro daný dotaz.
Při uveřejnění vaší odpovědi na stránkách Informace pro všechny dochází
k zveřejnění na stránkách www.infoprovsechny.cz. Pokud text odpovědi
obsahuje osobní údaje, k jejichž zveřejnění vám žadatel nedal souhlas,
dochází jejich uveřejněním k porušení ochrany osobních údajů. Jako
povinný subjekt jste podle zákona správcem osobních údajů žadatele,
které jste povinni zpracovávat pouze za účelem vyřízení žádosti o
poskytnutí informace. Při uveřejnění informací zákon předpokládá
zveřejnění poskytnutí informací, nikoliv zveřejnění identifikačních
údajů žadatele.

Datum podání:

4/11/2019
-------------------------------------------------------------------

Vyloučení odpovědnosti: Tato zpráva a jakékoliv odpovědi na ni budou
uveřejněny na stránkách Informace pro všechny. Naše pravidla o ochraně
osobních údajů a autorských právech si přečtěte:
https://infoprovsechny.cz/help/officers

Pokud jste poskytovatelem informací a považujete naši službu za
užitečnou, požádejte IT nebo oddělení spravující vaše webové stránky o
propojení s našimi stránkami – ideálně tam, kde uveřejňujete povinné
informace.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]