Opakované porušení zákona č. 128/2000 Sb. o obcích

ing.Marie Dvořáková vznesl tento dotaz dotaz na Město Kouřim

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl částečně úspěšný.

ing.Marie Dvořáková

Povinný subjekt: Město Kouřim

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

§ 95 odst. 2 zákona o obcích stanoví, že zápis o jednání zastupitelstva obce má být vyhotoven do 10 dnů po skončení zasedání.
Od posledního zasedání zastupitelstva dne 26.4.2017 uplynulo k dnešnímu dni již 15 dní, zápis z tohoto jednání však doposud zveřejněn nebyl.

Přitom letošní zápis(y)
- z lednového zasedání zastupitelstva zveřejněn se zpožděním po 17 dnech
- z únorového zasedání zastupitelstva se zpožděním po 14 dnech
- z březnového zasedání zastupitelstva se zpožděním po 13 dnech

Vysvětlete obratem !

S přátelským pozdravem,

ing.Marie Dvořáková

Epodatelna Město Kouřim, Město Kouřim

 

Čj. : KOU – 1290/2017 ze dne 10. 5. 2017

 

Žádost o informace podle dotazu - Opakované porušení zákona č. 128/2000
Sb. o obcích

 

Pane, paní,

obce nejsou povinny zveřejňovat zápisy ze zasedání zastupitelstva města.

 

S přátelským pozdravem.

 

 

Ing. Josef Klouda

tajemník