Opakovaná žádost o informace

Dotaz byl úspěšný.

Alena Musilová

Povinný subjekt: POLICEJNÍ PREZIDIUM ČR

Stížnost na žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Policejní prezidium České republiky
Preventivně informační skupina
Strojnická 27,
170 89 Praha 7

Přes
Ministerstvo vnitra
Nad Štolou 3
170 34 Praha 7

Přes
Policie ČR KŘ MSK, preventivně informační oddělení
30. dubna 24
728 99 Ostrava
Stížnost na postup při vyřizování žádosti o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Jméno: Alena
Příjmení: Musilová
Datum narození:
4. 2. 1952
Adresa :
Nové Dvory-Hlíny č.p. 3440
Město:
Frýdek-Místek
PSČ: 738 01

Žádám o informace, která mi byla poskytnuta jen částečně dopis ze dne Č. j. KRPT-245188-1/ČJ-2015-0700PI Ostrava 23

Žádost o poskytnutí informace dopis ze dne 12. 11. 2015
v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., v platném znění Vás žádám o poskytnutí níže uvedených informací ve věci žádost

Dozvěděla jsem se od známých, že dne 19. 10 2015 ve 20 40 hod. kdy jsme s manželem byli mimo své bydliště, že před našim vchodem prohlíželi náš dům policisté ČR.

1.žádám o jména policistů, kteří toho dne v místě mého bydliště Nové Dvory-Hlíny 3440, F-M z nejasných důvodu obcházeli náš dům a proč.

K žádosti o informace č. 1 uvádím, že tuto informaci požaduji z důvodu, že nám v kteroukoliv denní i noční hodinu zvoní na zvonek policie a obtěžují, jak známé přítomné v mém bydlišti, když nejsme doma a hlídají nám dům tak i nás.

Opakovaně se to stalo dne 11.11.2015 ve 20 20 hod.

2.žádám o jména policistů, kteří toho dne v místě mého bydliště Nové Dvory-Hlíny 3440, F-M z nejasných důvodů obcházeli náš dům a proč.

Dne 3. 11. 2015 v 15 50 hod. jsem v místě svého domu zpozorovala policisty ČR, kteří se zde kolem mého bydliště a bydliště mého souseda pohybovali s fotoaparátem.

3.žádám o jména policistů, kteří se toho dne v místě mého bydliště Nové Dvory-Hlíny 3440, F-M z nejasných důvodu pohybovali kolem našeho domu a proč.

K žádosti o informace č. 3. mi bylo odpovězeno jen jedno jméno policisty, ale byli zde viděni dva policisti a žádám o informaci jméno policisty, který dne 3. 11. 2015 v 15 50 hod. byl s policistou pprap. Dužíkem na výše uvedené adrese a proč.
Tuto informaci žádám z důvodu, že je nám panem Jiřím Markem, Nové Dvory-Hlíny 3657, 738 01 Frýdek - Místek neustále policii vyhrožováno, jsou na mou osobu zasílána různá nepravdivá oznámení, že si může soused dělat co chce a hlavně to od doby, kdy poslal na státní zastupitelství do F-M na mou osobu ve spolupráci s policistou Mgr. Radimem Rajnohou z územního odboru PČR ve Frýdku-Místku, ul. Beskydská 2061, s kterým jsem krátce mluvila o problémech se sousedem a místo, aby policista se začal zabýval moji stížnosti, bylo na mou osobu zasláno trestní oznámení (policista u soudu uveden jako svědek), že jsem sousedy udala pro výrobu drog a jejich distribuci, včetně jejich příbuzných a známých a snažili se o moje potrestání a pro jejich mnohá lživá obvinění nám s manželem způsobují psychickou zátěž, ničí nám běžný způsob života a i když skončil soud v můj prospěch, do dnes se nic nezměnilo, protože stížnosti na policisty se řeší jen v jejich prospěch a tak pokračují a my tak neustále trpíme a je nám neustále sousedy oznamováno, že policie(o jejich jména proto nyní žádám) na nás zase něco chystá a opět nachystala, že dne 19. 10. 2015 jsem poškodila sousedům majetek v hodnotě 6 000,- Kč, abych skončila opět před soudem, ale rozmysleli si to, nebo mně chtěli zastrašit a údajně jsem poškodila majetek za 4 000,- Kč, byli tady policisti dokonce třikrát po 10 a 14 dnech(nechala jsem ohodnotit poškození stavební firmou na fasádě RD, které se jeví spíš jako vada materiálu, které není skoro vidět a bylo mi sděleno, že by oprava stála tak 100,- Kč) a tak Jiřím Markem za pomocí policie jsem po šesté skončila na přestupkovém oddělení v 64 letech a nemá to konce.

Požadované informace zašlete v zákonné stanovené lhůtě ode dne přijetí žádosti.
Jsme poctiví občané ČR v důchodovém věku a tyto postupy policie včetně sousedů se nám nelíbí, protože nás neustále obtěžují, znevažují, poškozuji a narušuji běžný způsob života, týrají psychicky, nadměrným hlukem z TČ , které si soused umístil svévolně na svůj dům a dělá si co chce a tím nám naznačují, abychom raději opustili naše bydliště, pro jejich podivné, nedovolené záměry.

Zasláno dne 24. 11. 2015 (neodpovězeno)
Znovu zasláno dne 22. 2. 2016 Musilová

S přátelským pozdravem,

Alena Musilová

krpt.podatelna@pcr.cz, POLICEJNÍ PREZIDIUM ČR

1 příloha

Dobrý den, v příloze zasílám odpověď k Vaší žádosti o informace ze dne 22.
února 2016.

 

kpt. Mgr. Lucie Wąsová

 

kancelář ředitele

Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje