Olomoucký - Adresy obecních, městských úřadů, městysů, a městských částí

Vyskytla se chyba při doručení nebo něco podobného, co potřebuje pozornost týmu stránek Informace pro všechny.

Povinný subjekt: Olomoucký kraj

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
žádám Vás o adresář obecních, městských úřadů, městysů, a městských částí ve vaší územní působnosti. Informaci žádám v otevřeném počítačovém formátu (dle §4b 106/1999 Inf.zákona). Což je například soubor csv nebo excel.

S přátelským pozdravem,
Lukáš Koucký

e-podatelna Olomoucký kraj,

1 příloha

  • Attachment

    Potvrzen doru en Va eho pod n Reply to your proposal KUOL0C2DLCJ2.bin

    154K Download

[Dny Olomouckého kraje]
Dny Olomouckého kraje<http://www.dnykraje.cz>

e-podatelna Olomoucký kraj,

1 příloha

  • Attachment

    Potvrzen p jmu Va eho pod n ze dne 13.8.2019 19 33 00 v obsahu zpr vy dost o informace podle dotaz Olomouck Adresy obecn ch m stsk ch...doru en elektronickou po tou.bin

    147K Download

[Dny Olomouckého kraje]
Dny Olomouckého kraje<http://www.dnykraje.cz>

Neumannová Hana,

1 příloha

[Dny Olomouckého kraje]
Dny Olomouckého kraje<http://www.dnykraje.cz>