Okolnosti návštěvy poslanecké delegace v EcoTechnoParku (SkyWay) - propagace pyramidového podvodu?

Dotaz byl částečně úspěšný.

Tomáš Kohout

Povinný subjekt: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
Dne 15. listopadu 2019 navštívila delegace poslanců Zdeněk Ondráček, Karla Maříková a Pavel Plzák testovací centrum zvané Ekotechnopark v Marjina Horce v Bělorusku. Poslanci dali firmě pozitivní hodnocení, které firma zveřejnila na svých stránkách a využila je pro svou propagaci a ke zvýšení své reputace:
https://skyway.capital/news/new?id=663
Testovací zařízení patří do skupiny firem známých souhrnně jako SkyWay. Před aktivitami skupiny SkyWay varuje Česká národní banka:
https://www.cnb.cz/cs/dohled-financni-tr...

Rovněž finanční dozory a regulátoři dalších států (Slovensko, pobaltské státy, Belgie, Itálie, Řecko, Nový Zéland...) varují před pokoutně nabízenou investicí do
projektu SkyWay, v některých případech otevřeně mluví o podvodu a pyramidovém schematu. Podobně negativně hodnotí projekt i odborná technická veřejnost.

Kontext dotazů je v tomto: udivuje mne... že se delegace poslanců vydá na exkurzi do podniku, před kterým varuje ČNB a který je obecně považován za (přinejmenším) podezřelý. Že vydají k této návštěvě prohlášení, které firma využije ke své propagaci a zvýšení své reputace. Že takovouto cestu podnikají poslanci, kteří se na problematiku dopravy nespecializují, ale přesto dovolí zveřejnit své pozitivní hodnocení. A také by mne zajímalo, z jakých zdrojů byla cesta financována. Zda náhodou daňoví poplatníci nepřispívají na propagaci pyramidového podvodu.

Nyní samotné jednoduché dotazy na výše uvedené poslance:

1. Byla vaše návštěva soukromá nebo oficiální?
2. Pokud byla soukromá - jak je možné, že se o ní na stránkách SkyWay mluví jako o "návštěvě delegace poslanců z ČR"?
3. Byli jste srozuměni s tím, že o vaší návštěvě vznikne tento propagační článek a dali jste k tomu svolení?
4. Z jakých prostředků byla návštěva hrazena? Z prostředků PSP, vašich soukromých peněz, nebo jej zcela nebo částečně platila firma?
5. Přijali jste od firmy nějaké jiné (než finanční) plnění? (tím nemyslím drobnosti jako pozvání na oběd nebo zařízení místní dopravy)
6. Jaká je vaše kvalifikace v oblasti dopravy a dopravních staveb, abyste se mohli k této problematice veřejně vyjadřovat (jako zástupci PSP ČR)?
7. Prováděli jste před návštěvou nějakou "domácí přípravu" - rešerši k předmětu podnikání, historie a fungování firmy, studium dopravní problematiky?
8. Uvědomujete si, že jakákoli vaše schůzka jakožto poslanců PSP ČR (i kdyby byla z vašeho pohledu neformální a soukromá) může být využita protistranou k její vlastní propagaci a zvýšení její reputace?
9. Ověřujete si své protějšky, se kterými navazujete třeba sice nezávazné, ale v podstatě diplomaticko-obchodní a propagační a reputační vztahy?
10. Vědí o vaší iniciativě a aktivitě předsedové vašich stran, resp. poslanecké kluby?
11. Budete podnikat nějaké nápravné kroky? Pokud ano - jaké?
12. Vyvodíte z tohoto případu nějaké poučení nebo odpovědnost?

S přátelským pozdravem,

Tomáš Kohout

posta, Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky

Vážený pane, vážená paní,

Vaše zpráva byla zaevidována ve spisové službě Kanceláře Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky a bude předána adresátovi (adresátům).

V případě, že budete chtít tuto žádost doplnit, prosíme, uveďte č. j.
PS2019/016575, pod kterým Vaši žádost vyřizujeme.

Přejeme hezký den,
Podatelna Kanceláře PSP ČR

Dear sir,

Your message was received by the Office of the Chamber of Deputies of  the
Parliament of the Czech Republic.

Please, use the above reference number in further correspondence
(concernig the same matter).

Best regards
The Office of the Chamber of Deputies of  the Parliament of the Czech
Republic

Tomáš Kohout

Na uvedený dotaz odpověděla písemně (doporučeným dopisem) kancelář PSP pro styk s veřejností, Řádné přímé a odpovědi od zapojených poslanců jsem se nedočkal (přestože před kanceláří PSP k tomu dostali 2x příležitost - dostali osobní mail). Odpověď pana poslance Ondráčka typu "Z jakého důvodu bych Vám měl odpovídat na jakoukoli otázku?" za přiměřenou odpověď nepovažuji,

Záznam celé konverzace s poslanci a kanceláří PSP je zde:
https://1drv.ms/w/s!AphnAR0NANay9G8ZrRf3...

Shrnutí odpovědi z PSP:

Ohledně financování - poslanci byli v době návštěvy na misi OBSE v Bělorusku (jako krátkodobí pozorovatelé předčasných voleb v Bělorusku), Do Maryiny Horky si údajně "odskočili" na soukromou návštěvu ve volném čase své mise, aniž by tím vznikly finanční náklady. Poslanci za svou aktivitu od navštívené firmy údajně nepřijali žádné další plnění (finanční či jiné).

Zajímavé je, že oficiální program program mise OBSE pro pozorovatele nedával pro tuto návštěvu prostor... nemluvě o tom, že naši poslanci na misi vyrazili příliš pozdě na to, aby se do ní mohli podle oficiálního programu vůbec kvalifikovaně zapojit.
https://www.osce.org/odihr/elections/bel...

cituji z dokumentu mise OBSE pro krátkodobé pozorovatele (STO):
STOs will deploy according to the following schedule:

Tuesday, 12 November: Last date for arrival in Minsk
Wednesday, 13 November: STO briefing (entire day)
Thursday, 14 November: STO briefing (morning); Deployment to the areas of observation of the STOs
Friday, 15 November - Saturday, 16 November: Familiarization with areas of observation; observation of early voting
Sunday, 17 November: Election day
Monday, 18 November: Regional debriefing of STOs; STOs return to Minsk; STO debriefing; STO reception
Tuesday, 19 November: STO repatriation
STOs are kindly requested to adhere to the deployment timetable. STOs who cannot arrive in time for the briefing or who wish to depart prior to the debriefing will not be accepted by ODIHR.

Podle tohoto programu naši poslanci zmeškali oba dva úvodní brífinky - jak důležitý celodenní brífink 13.11,, tak dopolední 14.11., - podle poznámky k programu mise, bez absolvování těchto brífinků je přítomnost pozorovatelů nepřijatelná. Rovněž v den návštěvy Maryiiny Horky 15.11. měli podle programu být naši poslanci již v místě pozorování v Brestské oblasti (tj. min 5 hodin jízdy jedna cesta od Maryiny Horky). Nevím jak to stíhali... nebo jestli se oficiální program změnil.

OK, budu tedy věřit, že naši poslanci sice posloužili (nevědomky?) k propagaci podvodného pyramidového schematu, ale ne za peníze daňových poplatníků (nebo alespoň ne v podstatné míře). A doufám, že OBSE mise poslanců v reálu změnila časový harmonogram, takže i příjezd našich poslanců na misi o dva dny později po "deadline" neohrozil jejich poslání a neudělal jejich přítomnost zbytečnou

Zbytek otázek týkajících se nějaké reflexe případu, osobní zodpovědnosti a případného poučení z případu zůstal nezodpovězený (právničtina: byl odložen) - protože prý šlo o SOUKROMOU aktivitu poslanců.
Chyba je podle nich na straně společnosti SkyWay Capital, která bez jejich souhlasu a vědomí publikovala o jejich návštěvě předmětný marketingový článek na svém webu a v článku je označila jako delegaci poslanců PSP ČR (nikoli jako soukromé osoby).
Poslankyně Karla Maříková údajně firmu kontaktovala a požádala o stažení článku - bez úspěchu, článek na webu SkyWay visí dál. Toto beru jako alespoň částečné přiznání (byť nevyslovené) a uvědomění si chyby, kdy poslanci lehkomyslně navštívili tak pochybný podnik jako SkyWay, nechali se při návštěvě fotografovat a vyslovili mu (byť nekvalifikovanou a nekonkrétní) obecnou podporu.
Mnohem víc bych ale ocenil, kdyby poslanci přiznali barvu, že se na návštěvu dostatečně nepřipravili a neuvědomili si rizika, které představuje jejich jednání s nedůvěryhodným subjektem (druh pochybného lobbingu) . A to bez ohledu na to, že své jednání chápali jako "soukromé" - ale poslanci fakticky nejsou nikdy soukromými osobami...
Očekával bych jako nápravu nejen pokus o stažení předmětného článku (kvituji pokus alespoň o tento krok), ale i veřejný distanc od firmy SkyWay a slib, že se z případu poučí a příště si dají větší pozor.

Je mi líto, že naši poslanci promeškali příležitost chlapsky si přiznat, že udělali chybu (spíš průšvih) a nasypat si popel na hlavu. Na druhou stranu alespoň poslanec Ondráček odhalil svou stručnou rádoby odpovědí hodně o svém charakteru, chápání světa, úlohy poslance a své celkové úrovni.

P.S. Omlouvám se poslancům za formulaci v prvním mailu, kde jde emotivně uvedl: "....Bohužel, tímto jste sehráli roli "užitečných idiotů" v propagaci velmi rozsáhlého mezinárodního pyramidového podvodu".
Jak je z formulace zřejmé, nebylo to míněno osobně, pouze jako zkratkové a výstižné popsání nastalé situace, ve které se ocitli. Pokud si to někteří (např, poslanec Ondráček) vyložili jinak, ještě jednou se omlouvám a znovu upozorňuji, že formulace mířila jinam než k osobní urážce.

S pozdravem
Tomáš Kohout

posta, Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky

Vážený pane, vážená paní,

Vaše zpráva byla zaevidována ve spisové službě Kanceláře Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky a bude předána adresátovi (adresátům).

V případě, že budete chtít tuto žádost doplnit, prosíme, uveďte č. j.
PS2019/017401, pod kterým Vaši žádost vyřizujeme.

Přejeme hezký den,
Podatelna Kanceláře PSP ČR

Dear sir,

Your message was received by the Office of the Chamber of Deputies of  the
Parliament of the Czech Republic.

Please, use the above reference number in further correspondence
(concernig the same matter).

Best regards
The Office of the Chamber of Deputies of  the Parliament of the Czech
Republic