Odvoz odpadu

Odpověď na tento dotaz má velké zpoždění. Podle zákona by instituce Zlínský kraj měla v každém případě odpovědět. (podrobnosti). Můžete si stěžovat a požádat o doplnění dotazu .

Povinný subjekt: Zlínský kraj

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

kam má nemocný člověk dávad odpad, když mu nestačí nádoby dané obcí a když souhlasíte s vyjádřením obce Zlobice k této problematice

S přátelským pozdravem,

Evžen Balej

ginisep, Zlínský kraj

0 *H
01 0 +

ginisep, Zlínský kraj

1 příloha

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 13.7.2013 19:39:58 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Odvoz odpadu elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 13.7.2013 19:39:58 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

Zlínský kraj ...

Vaše podání ze dne: 13.7.2013 19:39:58 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dota...

Bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: KUZLX0084BB7
Datum zaevidování: 15.7.2013 09:57:43
Váš osobní přístupový kód: KUZLSE03TL43
Vaše evidenční údaje: Balej Evžen, 114/, 76831 Zlobice

Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu:

S pozdravem Zlínský kraj

...