Odvolání ředitele Správy pražských hřbitovů, p.o.

Odpověď na tento dotaz má velké zpoždění. Podle zákona by instituce Hlavní město Praha měla v každém případě odpovědět. (podrobnosti). Můžete si stěžovat a požádat o doplnění dotazu .

Jakub Jenšovský

Povinný subjekt: Hlavní město Praha

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážení,

s ohledem na odvolání ředitele Správy pražských hřbitovů, p.o., Mgr. Martina Červeného, který byl dle tiskových zpráv odvolán ze své funkce dne 31.1.2017, tímto žádám o zveřejnění výsledku auditu, na základě kterého byl pan Červený z funkce ředitele Správy pražských hřbitová, p.o., odvolán.

Velmi Vám předem děkuji a přeji Vám krásný den,

Jakub Jenšovský

podatelna, Hlavní město Praha

1 příloha

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 1.2.2017 12:28:49 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Odvolání ředitele Správy pražských hřbitovů, p.o. elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 1.2.2017 12:28:49 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.TXT (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.TXT (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.TXT
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.TXT/
---------------------------------------------------------------------------------

Hlavní město Praha 1.2.2017 12:49:46
Magistrát hlavního města Prahy

Vaše podání ze dne: 1.2.2017 12:28:49 označené v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Odvolání ředitele Správy pražských hřbi... podané na adresu elektronické podatelny Instituce [hmp magistrát hl. m. Prahy vyžaduje e-mail] bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji:

Jednoznačný identifikátor dokumentu: MHMPXP5TZPJL
Datum a čas zaevidování: 1.2.2017 12:37:26
Vaše evidenční údaje: Jenšovský Jakub, Kolínská 14/1959, 13000 Praha 3 - Žižkov, foi+request-6326-8c18596d@in...

Poučení:
Pokud je podání podle §37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") učiněno elektronicky bez elektronického podpisu podle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, je nutno je do 5 dnů potvrdit nebo doplnit písemně, ústně do protokolu nebo v elektronické podobě podepsané elektronickým podpisem, jinak není považováno za podání ve smyslu správního řádu a nemá žádné procesní účinky.

Toto potvrzení je generováno automaticky, neodpovídejte na ně.