Odvolání proti rozhodnutí KU Zlínského kraje č.j. KUZL 16869/2015

Radomír Staš vznesl tento dotaz dotaz na Ministerstvo vnitra

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl úspěšný.

Radomír Staš

Povinný subjekt: Ministerstvo vnitra

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o sdělení, zda bylo podáno odvolání proti rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje ve věci přiznání státního občanství panu A.S. č.j. KUZL 16869/2015 ze dne 9.3.2015 a jak bylo případně v této věci rozhodnuto vaším úřadem, včetně kopie rozhodnutí.

S přátelským pozdravem,
Radomír Staš

Elektronická podatelna MVČR, Ministerstvo vnitra

2 přílohy

[ Email has no body, please see attachments ]

Ilona Bendová, Ministerstvo vnitra

1 příloha

[ Email has no body, please see attachments ]