Odvolání otce ke snížení výživného na nezl. č.j. 0 P 421/2013

Krajský soud v Brně neměli požadované informace.

Monika Matulová

Povinný subjekt: Krajský soud v Brně

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
prosím o informaci ohledně podaného odvolání otce pro zamítnutí IOkresního soudu v Hodoníně ke snížení výživného na nezl., v jaké je to fázi. Jestli se bude konat soud a přibližně kdy.

S přátelským pozdravem,
Matulová Monika (matka nezl.)

Krajský soud v Brně

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Odvolání otce ke
snížení výživného na nezl. č.j. 0 P 421/2013" s evidenčním číslem
8ecad5cb-5230-413d-8cb7-75e04a63bfb9 a s běžným číslem 99162/2018 bylo
doručeno dne 23.05.2018 20:06:10.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Krajský soud v Brně

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Sigmundová Eva Mgr., Krajský soud v Brně

1 příloha

Dobrý den,

V příloze zasílám žadateli výzvu k upřesnění žádosti, jelikož není zřejmé,
u jakého soudního sporu žádá o bližší informace. Výzva byla zaslána i
písemně na adresu žadatele.

 

 

S přáním hezkého dne

 

Mgr. Eva Sigmundová

Asistentka předsedy soudu a tisková mluvčí

 

Krajský soud v Brně

Rooseveltova 16, 601 95 Brno

Kancelář č. 153F

E-mail: [1][emailová adresa];
[2][emailová adresa

Tel.: 546 514 092

Mob.: 605 969 283

 

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]
2. mailto:[emailová adresa]