Odvolání

Dotaz byl úspěšný.

kohlerová olga

Povinný subjekt: Vrchní soud v Praze

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážený pane,

žádám informace v odvolávacím řízení 14 CMo 98/2017, zasláno Vrchnímu soudu dne 23.03.2017.

S přátelským pozdravem,

Köhlerová Olga

Vrchní soud v Praze

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Odvolání" s
evidenčním číslem 912d2af5-bc73-4594-b349-ca285c98994b a s běžným číslem
9707/2017 bylo doručeno dne 23.08.2017 13:08:05.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Vrchní soud v Praze

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Ducháčová Jitka, Vrchní soud v Praze

2 přílohy

Vážená paní Kohlerová,

 

v příloze zasílám odpověď na Váš dotaz ze dne 23. 8. 2017.

 

 

S pozdravem

Ducháčová Jitka

tajemnice předsedy

Vrchního soudu v Praze