Odůvodnění veřejné zakázky D1 modernizace - úsek 06, EXIT 49 Psáře - EXIT 56 Soutice

Dotaz byl úspěšný.

David Havlík

Povinný subjekt: Ministerstvo dopravy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopii materiálu Odůvodnění veřejné zakázky D1 modernizace - úsek 06, EXIT 49 Psáře - EXIT 56 Soutice pro jednání Vlády ČR dne 8.6.205

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Podatelna MD, Ministerstvo dopravy

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANA ODPOVED Z ELEKTRONICKE PODATELNY xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zaslali jste mail na adresu Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].

Vase elektronicke podani bylo doruceno v poradku a bude vyrizeno dle pravidel pro provoz elektronicke podatelny, ktere jsou k dispozici na http://www.mdcr.cz/cs/Ministerstvo_dopra....

Sumarizace:
Datum doruceni: 13.6.2015 15:21:21
Predmet zpravy: Žádost o informace podle dotaz - Odůvodnění veřejné zakázky D1 modernizace - úsek 06, EXIT 49 Psáře - EXIT 56 Soutice

Prejeme Vam prijemny den.

Ministerstvo dopravy
-------------------------------

THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED REPLY FROM THE ELECTRONIC MAILROOM xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

You have sent an e-mail to the following address: Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].

Your electronic submission has been successfully delivered and will be dealt with according to the rules applicable to the operation of an electronic mailroom, which are available at http://www.mdcr.cz/en/Ministry+of+Transp....

Summary:
Date of delivery: 13.6.2015 15:21:21
Subject of the message: Žádost o informace podle dotaz - Odůvodnění veřejné zakázky D1 modernizace - úsek 06, EXIT 49 Psáře - EXIT 56 Soutice

Wishing you a pleasant day.

The Ministry of Transport

Ministerstvo dopravy

3 přílohy

 

ČJ: 201/2015-072-Z106/4

 

Věc: Odpověď žadateli ve věci kopií materiálů do vlády
 

 Vážený žadateli,

 

obrátil jste se na nás se žádostmi o poskytnutí informací dle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „InfZ“). Požádal
jste o kopie materiálů do vlády, konkrétně o kopii materiálu Odůvodnění
veřejné zakázky D1 modernizace - úsek 06, EXIT 49 Psáře - EXIT 56 Soutice,
Odůvodnění veřejné zakázky D1 modernizace - úsek 22, EXIT 162 Velká Bíteš
- EXIT 168 Devět Křížů a Zpráva o činnosti Řídícího výboru akciové
společnosti České dráhy za I. čtvrtletí roku 2015.

 

Ministerstvo dopravy přezkoumalo Vaše tři žádosti o poskytnutí informace
dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen
„zákon č. 106/1999 Sb.“), které převzala podatelna ministerstva dne 13.
června 2015 a byly zaevidovány pod č.p.  30022/2015-MD-CKDP,
30021/2015-MD-CKDP a 30020/2015-MD-CKDP. Vzhledem k tomu, že žádosti byly
podány v jeden den, věcně spolu souvisejí a účelu řízení toto sloučení
nebrání, byly tyto žádosti sloučeny do společného řízení. Žádáme Vás,
abyste v dalších žádostech již neobcházel procesní rozměr práva na
informace prostřednictvím dělených žádostí, neboť takovému zneužití práva
nemůže být poskytována ochrana.

 

V příloze emailu najdete požadované materiály týkající se modernizace
dálnice D1 v úsecích 06 a 22.

 

Materiál Zpráva o činnosti Řídícího výboru akciové společnosti České dráhy
za I. čtvrtletí roku 2015 byl anonymizován v rozsahu ochrany osobních
údajů fyzických osob (zejména datum narození a bydliště fyzických osob) a
dále pak v bodě 7, neboť řídící výbor projednával podkladový materiál pro
teprve připravované, budoucí rozhodnutí povinného subjektu. Informace o
tomto bodě Vám poskytneme, jakmile bude schváleno konečné a definitivní
rozhodnutí.

 

S pozdravem

 

Jan Šindler

Odbor komunikace

 

Ministerstvo dopravy

nábř. Ludvíka Svobody 1222/12

115 00  Praha 1

 

Ministerstvo dopravy

3 přílohy

 

ČJ: 201/2015-072-Z106/4

 

Věc: Odpověď žadateli ve věci kopií materiálů do vlády
 

 Vážený žadateli,

 

obrátil jste se na nás se žádostmi o poskytnutí informací dle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „InfZ“). Požádal
jste o kopie materiálů do vlády, konkrétně o kopii materiálu Odůvodnění
veřejné zakázky D1 modernizace - úsek 06, EXIT 49 Psáře - EXIT 56 Soutice,
Odůvodnění veřejné zakázky D1 modernizace - úsek 22, EXIT 162 Velká Bíteš
- EXIT 168 Devět Křížů a Zpráva o činnosti Řídícího výboru akciové
společnosti České dráhy za I. čtvrtletí roku 2015.

 

Ministerstvo dopravy přezkoumalo Vaše tři žádosti o poskytnutí informace
dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen
„zákon č. 106/1999 Sb.“), které převzala podatelna ministerstva dne 13.
června 2015 a byly zaevidovány pod č.p.  30022/2015-MD-CKDP,
30021/2015-MD-CKDP a 30020/2015-MD-CKDP. Vzhledem k tomu, že žádosti byly
podány v jeden den, věcně spolu souvisejí a účelu řízení toto sloučení
nebrání, byly tyto žádosti sloučeny do společného řízení. Žádáme Vás,
abyste v dalších žádostech již neobcházel procesní rozměr práva na
informace prostřednictvím dělených žádostí, neboť takovému zneužití práva
nemůže být poskytována ochrana.

 

V příloze emailu najdete požadované materiály týkající se modernizace
dálnice D1 v úsecích 06 a 22.

 

Materiál Zpráva o činnosti Řídícího výboru akciové společnosti České dráhy
za I. čtvrtletí roku 2015 byl anonymizován v rozsahu ochrany osobních
údajů fyzických osob (zejména datum narození a bydliště fyzických osob) a
dále pak v bodě 7, neboť řídící výbor projednával podkladový materiál pro
teprve připravované, budoucí rozhodnutí povinného subjektu. Informace o
tomto bodě Vám poskytneme, jakmile bude schváleno konečné a definitivní
rozhodnutí.

 

S pozdravem

 

Jan Šindler

Odbor komunikace

 

Ministerstvo dopravy

nábř. Ludvíka Svobody 1222/12

115 00  Praha 1

 

Ministerstvo dopravy

3 přílohy

 

ČJ: 201/2015-072-Z106/4

 

Věc: Odpověď žadateli ve věci kopií materiálů do vlády
 

 Vážený žadateli,

 

obrátil jste se na nás se žádostmi o poskytnutí informací dle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „InfZ“). Požádal
jste o kopie materiálů do vlády, konkrétně o kopii materiálu Odůvodnění
veřejné zakázky D1 modernizace - úsek 06, EXIT 49 Psáře - EXIT 56 Soutice,
Odůvodnění veřejné zakázky D1 modernizace - úsek 22, EXIT 162 Velká Bíteš
- EXIT 168 Devět Křížů a Zpráva o činnosti Řídícího výboru akciové
společnosti České dráhy za I. čtvrtletí roku 2015.

 

Ministerstvo dopravy přezkoumalo Vaše tři žádosti o poskytnutí informace
dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen
„zákon č. 106/1999 Sb.“), které převzala podatelna ministerstva dne 13.
června 2015 a byly zaevidovány pod č.p.  30022/2015-MD-CKDP,
30021/2015-MD-CKDP a 30020/2015-MD-CKDP. Vzhledem k tomu, že žádosti byly
podány v jeden den, věcně spolu souvisejí a účelu řízení toto sloučení
nebrání, byly tyto žádosti sloučeny do společného řízení. Žádáme Vás,
abyste v dalších žádostech již neobcházel procesní rozměr práva na
informace prostřednictvím dělených žádostí, neboť takovému zneužití práva
nemůže být poskytována ochrana.

 

V příloze emailu najdete požadované materiály týkající se modernizace
dálnice D1 v úsecích 06 a 22.

 

Materiál Zpráva o činnosti Řídícího výboru akciové společnosti České dráhy
za I. čtvrtletí roku 2015 byl anonymizován v rozsahu ochrany osobních
údajů fyzických osob (zejména datum narození a bydliště fyzických osob) a
dále pak v bodě 7, neboť řídící výbor projednával podkladový materiál pro
teprve připravované, budoucí rozhodnutí povinného subjektu. Informace o
tomto bodě Vám poskytneme, jakmile bude schváleno konečné a definitivní
rozhodnutí.

 

S pozdravem

 

Jan Šindler

Odbor komunikace

 

Ministerstvo dopravy

nábř. Ludvíka Svobody 1222/12

115 00  Praha 1