Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Jan Charvát prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Odstranění výdechu metra ak.sochaře Petra Šedivého z nám.Jiřího z Poděbrad

Čekáme, až si Jan Charvát přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Povinný subjekt: Hlavní město Praha

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

v souvislosti s informacemi denního tisku o plánovaném odstranění výdechu metra ak.sochaře Petra Šedivého z nám.Jiřího z Poděbrad ze strany MHMP si dovoluji požádat o poskytnutí následujících informací:

- Jaký konktrétní orgán/představitel MHMP rozhodl o odstranění uvedeného výdechu? Případně jakým rozhodnutím je odstranění nařízeno? (Prosím o jeho zaslání)

- Na základě jakých stanovisek a expertíz toto rozhodnutí přijal?

- Prosím o zaslání/poskytnutí plného znění všech těchto případných písemných doporučení a expertíz, včetně stanoviska odboru památkové péče.

- Z jakého důvodu nebylo odstranění výdechu prezentováno veřejnosti ani při představování projektu rekonstrukce nám.Jiřího z Poděbrad?

- Jakým způsobem/čím bude výdech nahrazen?

S pozdravem,

Jan Charvát

podatelna, Hlavní město Praha

1 příloha

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 12.3.2024 09:41:00 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Odstranění výdechu metra ak.sochaře Petra Šedivého z nám.Jiřího z Poděbrad elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 12.3.2024 09:41:00 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

Potvrzení o doručení podání na elektronickou podatelnu

Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy potvrzuje, že
Vaše podání označené v předmětu zprávy "Žádost o informace podle dotaz - Odstranění výdechu metra ak.sochaře Petra Šedivého z nám.Jiřího z Poděbrad",
bylo doručeno dne 12.03.2024 09:41:00 a zaevidováno pod číslem jednacím
MHMP 496671/2024.

Toto potvrzení je generováno automaticky elektronickou podatelnou,
neodpovídejte na ně.

Výsledek ověření:
______________________________________________________________________
Obálka - E-mail
Uznávaný elektronický podpis: NE
______________________________________________________________________

Tato zpráva potvrzující doručení podání na elektronickou podatelnu není
potvrzením splnění náležitosti podání podle jiných právních předpisů.

Čermáková Olga (MHMP, INV), Hlavní město Praha

2 přílohy

Dobrý den,

 

 

v příloze Vám zasíláme vyrozumění o prodloužení lhůty pro vyřízení žádosti
dle zákona 106/1999 Sb. ze dne 12.3.2024.

 

 

S pozdravem

 

odbor INV MHMP

 

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Odbor investiční

Oddělení právní

Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1.

[1]www.praha.eu

 

[2][IMG]

 

References

Visible links
1. http://www.praha.eu/
2. http://www.praha.eu/

Dejanovski Ivana (MHMP, INV), Hlavní město Praha

2 přílohy

Vážený pane žadateli,

 

v příloze tohoto emailu naleznete Odpověď na Vaši Žádost o informace dle
zákona č. 166/1999 Sb., kterou jsme obdrželi dne 12.3.2024 a vedeme ji pod
č.j. MHMP 496671/2024, pod spisovou značkou: S-MHMP 496671/2024.

 

S ohledem na to, že přílohy této Odpovědi na Vaši žádost nelze zaslat na
Vaši e-mailovou adresu z důvodu velkého objemu dokumentů, jejich
poskytnutí naleznete na Úřední desce MHMP. Odkazy na přílohy č. 1 - č. 4
této Odpovědi, která je přílohou tohoto emailu naleznete zde:

 

Příloha č.1

[1]https://eud.praha.eu/pub/deska/6000004/4...

 

Příloha č.2

[2]https://eud.praha.eu/pub/deska/6000004/4...

 

Příloha č.3

[3]https://eud.praha.eu/pub/deska/6000004/4...

 

Příloha č.4

[4]https://eud.praha.eu/pub/deska/6000004/4...

 

 

S pozdravem,

 

 

Mgr. Ivana Dejanovski

právnička

 

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Odbor investiční

Oddělení právní

Řásnovka 770/8, 11000 Praha

Tel.: +420 236 004 610

[5][emailová adresa]

[6]www.praha.eu

 

[7][IMG]

 

References

Visible links
1. https://eud.praha.eu/pub/deska/6000004/4...
2. https://eud.praha.eu/pub/deska/6000004/4...
3. https://eud.praha.eu/pub/deska/6000004/4...
4. https://eud.praha.eu/pub/deska/6000004/4...
5. mailto:[emailová adresa]
6. http://www.praha.eu/
7. http://www.praha.eu/

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Jan Charvát prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.