Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Sandra Posmykova prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Odsouzený na jak dlouho?

Čekáme, až si Sandra Posmykova přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Sandra Posmykova

Povinný subjekt: Okresní soud v Ostravě

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Chci se zeptat na soud který proběhl bez mého druhá Michala Kobaka nar.24.2.1991 jinak spisovné Značka 71T147/2018
Druh byl zřejmě odsouzen ale nevíme v jaké délce trestu.
S přátelským pozdravem,

Sandra Posmykova

Krátká Tamara Mgr., Okresní soud v Ostravě

2 přílohy

Vážená paní Posmyková,

v příloze zasílám rozhodnutí o odmítnutí Vaší žádosti o informace dle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, která je u Okresního soudu v Ostravě vedena pod sp.
zn. 0 Si 345/2021.

Současně sděluji, že rozhodnutí dle InfZ Vám bude doručováno v souladu se
správním řádem i prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Dále
upozorňuji, že budete-li k této spisové značce činit jakékoliv další
podání, prosím, učiňte tak prostřednictvím podatelny zdejšího soudu (spolu
s uvedením spisové značky), nikoli prostřednictvím této elektronické
adresy.

S pozdravem

Mgr. Tamara Krátká
vyšší soudní úřednice
pověřená poskytováním informací
dle z.č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Sandra Posmykova prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.