Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Leoš Špaček prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Odřepsy parkování invalidy s průkazem ZTP na chodníku před svým domem

Čekáme, až si Leoš Špaček přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Leoš Špaček

Povinný subjekt: Ministerstvo dopravy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,jsem invalida s průkazem ZTP,mám endoprotezy na obou kyčlích,v nouzovém stavu jsem jela nakoupit,manžel byl nemocen,při návratu jsem zaparkovala polovičkou auta na chodník v protisměru abych neomezovala silniční provoz svým dlouhým vystupováním,místní starosta na mne poslal policii a následně na mne začal mladý ambiciozní policista dost neurvale křičet co si to dovoluji,nepomohlo vysvětlení že jsem invalida a mám průkaz ZTP zařval na mě ať auto odstraním z chodníku jinak že to nafotí a předá uřadu který zjedná nápravu,tak se ptám jestli to lze.P.S.auta jezdí přes obec Odřesy stovkou to starostovi nevadí,děkuji za info

S přátelským pozdravem,Špačková Danuše

posta@mdcr.cz, Ministerstvo dopravy

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANA ODPOVED Z ELEKTRONICKE PODATELNY
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zaslali jste mail na adresu Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].
Vaše elektronické podání bylo doručeno v pořádku a bude vyřízeno dle
pravidel pro provoz elektronické podatelny, které jsou k dispozici na
https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Uredni-...
Sumarizace:
Datum doručení: 03.05.2020 13:07:41
Předmět zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Odřepsy parkování
invalidy s průkazem ZTP na chodníku před svým domem
Přejeme Vám přijemný den.
Ministerstvo dopravy
-------------------------------
THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED REPLY FROM THE ELECTRONIC MAILROOM
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
You have sent an e-mail to the following address: Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].
Your electronic submission has been successfully delivered and will be
dealt with according to the rules applicable to the operation of an
electronic mailroom, which are available at
https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Uredni-...
Summary:
Date of delivery: 03.05.2020 13:07:41
Subject of the message: Žádost o informace podle dotaz - Odřepsy parkování
invalidy s průkazem ZTP na chodníku před svým domem
Wishing you a pleasant day.
The Ministry of Transport

Ministerstvo dopravy

2 přílohy

Vážený pan

Leoš Špaček

                               e-mail:
[1][FOI #8269 e-mail] ??

 

 

Naše čj. 142/2020-072-Z 106/3

 

Věc: Podání - žádost o informace ze dne 3. 5. 2020 – Sdělení o předání
podání věcnému odboru k přímému vyřízení 

 

Vážený pane,

 

Ministerstvu dopravy bylo dne 3. 5. 2020 doručeno prostřednictvím e-mailu
Vaše podání označené jako  žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „InfZ“), které bylo zaevidováno podatelnou ministerstva
téhož dne pod č. p. 20042/2020-MD-CKDP.

 

V podání požadujete poskytnout posouzení a stanovisko k Vámi popsané
životní situaci -parkování invalidy s průkazem ZTP na chodníku v době
nouzového stavu a následné jednání policisty. 

 

Vaše podání bylo vyhodnoceno jako dotaz, který nespadá pod režim InfZ,
neboť povinnost poskytovat informace podle tohoto zákona se nevztahuje na
poskytování výkladu právních předpisů,  jejich posuzování a sdělování
názorů povinného subjektu na konkrétní záležitosti. Podstatou informačního
zákona je poskytnout informace, které úřad v minulosti již připravil,
sepsal, archivoval; a proto jsou v zákoně i relativně krátké lhůty pro
vyřízení žádosti. Jde tedy o prosté zasílání již dříve vyhotovených
dokumentů. Dotazy, které míří ke sdělení stanoviska či právního
názoru povinného subjektu,  nejsou obvykle dotazy, na které mají úřady a
další povinné subjekty předem sepsané a připravené odpovědi. A zákon dává
možnost úřadům takové dotazy zamítnout (dle InfZ). Takové dotazy je možné
 úřadům zaslat, ale bez odkazu na informační zákon, standardní cestou.

 

Proto Váš dotaz nebude vyřizován dle informačního zákona, ale bude předán
k přímému vyřízení věcně příslušnému Odboru agend řidičů, oddělení
správních řízení v silničním provozu, do jehož působnosti Vámi položený
dotaz a popsaná situace spadá. Tento odbor, resp. oddělení,  Vám na dotaz
odpoví mimo režim InfZ. Na dotazy je odpovídáno postupně tak, jak jsou mu
přidělovány. (kontakt: sekretariát: telefon: 225 131 006, E-mail:
[2][emailová adresa]).

S pozdravem

 

Jakub Stadler
ředitel Odboru komunikace
 
[3]cid:image001.jpg@01D27AF8.D06E18C0
Vyřizuje Jana Klenotová
[4][emailová adresa] | [5]+420
225 131 317
[6]nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110
15 Praha 1

 

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #8269 e-mail] ??
2. mailto:[emailová adresa]
3. http://www.mdcr.cz/
4. mailto:[emailová adresa]
5. file:///tmp/tel:+420%20225%20131%20317
6. http://bit.ly/1ZpnEag

Ministerstvo dopravy ČR, Ministerstvo dopravy

2 přílohy

Dobrý den.

Zasíláme Vám zprávu ve věci:
Danuše Špačková - odpověď na dotaz

Číslo jednací:
224/2020-160-OST/2

Seznam příloh:

* Danuše_Špačková___odpověď_na_dotaz_2256769.pdf

S pozdravem

Ministerstvo dopravy České republiky
nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12
110 15 Praha 1

Spojovatelka: 225 131 111
Fax podatelny: 225 131 184

Datová schránka: n75aau3
Elektronická adresa: Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail]

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Leoš Špaček prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.