Odpověď na nezákonnou výzvu na odvolání žádosti o informaci

Instituce by měla/musí odpovědět poštou na tento dotaz.

Alena Musilová

Povinný subjekt: Kancelář veřejného ochránce práv

Veřejná ochránkyn práv
Mgr. Anna Šabatová, Ph.D.
Údolní 39
602 00 Brno

Fyzická osoba:
Alena Musilová, nar. 4. 2. 1952
Nové Dvory-Hlíny 3440
738 01 Frýdek-Místek
Dne 13. 3. 2016

Odpověď na nezákonnou výzvu k odstranění vad k odvolání žádosti o informaci.

Dne 13. 3. 2016 jsem obdržela dopis ze dne 9. 3. 2016 Č.j. KVOP/PDCJ 561/2016 a nemůžu uvěřit co ještě Kancelář veřejného ochránce práv je schopna udělat proto, aby člověku v tísni mohla místo pomoci, ještě nějakými neopodstatněnými výzvami ještě obtěžovat, které nemají oporu v zákoně, omílat nějaké opakované výmluvy a že jednáte v souladu se zákonem. Kdyby Kancelář veřejného ochránce práv postupoval vždy v souladu se zákonem společně s nezodpovědnými úředníky ve státních správách, kteří se podílejí na našem neštěstí a nám zde 5 let způsobují stres a poškozují zdraví tak si dnes nemáme na co stěžovat, ale Vaši nezodpovědnou KVOP, která si dělá co chce, ulehčuje si práci a tak Vaši zásluhou jsme nadále týrání, jak nadměrným hlukem, tak různými jinými způsoby, co jsem ne jednou popsala v podnětu (stížnost) a v jejich přílohách a žádala o pomoc na kterou jsem se od roku 2013 nedočkala. Vaše jednání považuji za další selhání právního státu, pomoci občanu v tísni, za které nesete tu největší zodpovědnost a jste za to řádně placeni, protože už bychom nemuseli trpět, ale opak je pravdou, protože Kancelář veřejného ochránce práv má vykonávat svou práci svědomitě a poctivě, což se v mém případě nestalo, opakované výmluvy, že nehodláte poskytnout důchodcům pomoci, nás s manželem už nijak nepřekvapuje, protože jestli poskytnete nebo neposkytnete pomoc, tak Váš vysoký plat, tak či tak dostanete, tak co Vás nějací trpící důchodci mají zajímat.
Moje odvolání na žádost o poskytnutí informaci splňuje všechny zákonné důvody a Vy nemáte žádné oprávnění mě vyzývat k odstranění vad, které neexistují a do mé žádosti z jakéhokoliv důvodu zasahovat a navíc toto odvolání není ani směrováno na Vás. Na mou řádně se všemi náležitostmi zaslané odvolání žádám Kancelář veřejného ochránce práv, aby jste hlavně v prvé řadě odstranili Vaše vady a to jak špatný přístup k občanům ČR, tak vady v poštovním styku, protože nedodržujete ani základní pravidla zasílání korespondence, které zasíláte, jak je Vám libo. Místo respektovat zákon o poštovním styku a zasílat poštu, buď přednostně elektronickou poštou (internetovou schránkou) pokud je zřízena nebo datovou schránkou. Upozorňuji, abyste začali respektovat tento zákon a začali respektovat a zasílat poštu, tak jak je to po Vás žadatelem požadováno, protože tuto Vaši nezákonnou výzvu, jste měl zaslat elektronickou internetovou schránkou a předchozí dopisy s neopodstatněnými výmluvami Vaši kanceláři poskytnout pomoc poctivým důchodcům, jste dokonce neoprávněně zaslali obyčejnou poštou, kterou si příště nevyzvednu, protože nejsem pořád kvůli nesnesitelnému obtěžování nadměrným hlukem přítomná v místě bydliště.
Žádám, aby jste byl patřičně poučen, že Vaše výzva je nezákonná a začal se chovat konečně zákonně a za co jste placen a respektovali na co Kancelář veřejného ochránce práv byl zřízen a připomínám, že má pomáhat a ne radit a ne poctivé občany za jejich nemalé daně nezákonně sprostě odmítat a obviňovat, že si vymýšlí. Nedivím se, že náš stát je v rozkladu, protože jak je zřejmé, raději Kancelář veřejného ochránce práv napomáhá nezákonným praktikám úředníků a připadá mi to, jako kdybychom si něco vymýšleli, což už nám v roce 2013 pan Křeček, aby ještě trpícím důchodcům více ublížil, místo poskytnout pomoc což už stojí za pozornost a nám napsal, že si vymýšlíme, ale že by se přišel přesvědčit (což je jeho povinnost), že skutečně trpíme, tak to ne a je zřejmé, že pro stát nepracuje (poctivé občany) a měl by být už za nás všechny, které takto křivě bez zábran obvinil a špatným přístupem k práci raději poníží poctivého občana a k tomu se dobře baví z neštěstí druhých. To, že místo pomoci mě skutečně obvinil, že si vymýšlím, tak za to by měl být už dávno potrestán a vystaven 5 let nadměrnému hluku od 43dB až 69dB a ještě ho obvinit pokud by si stěžoval, že si vymýšlí, aby se konečně vyléčil, co zde páchá za nezákonnosti na občanech ČR a měl by na vlastní kůži okusit své jednání.
Žádám, aby jste zaslal mé odvolání tam, kam je směrováno, protože to co jste mé rodině předvedli, bude mít ještě další dopad a k tomu bezdůvodně moje odvolání ještě pozdržel. Pokud budete mít další nezákonné požadavky, jsem nucena postupovat dle dalších právních možností a začít se touto kanceláři konečně řádně zabývat, protože toto jednání mi připadá vůči nám a vůči ostatním poctivým občanům, které neustále některé složky státu poškozují a KVOP bezúhonně podporuje s vědomím, že někde poctiví občané trpí je trestuhodné.
Nevím co si mám o Vás myslet ohledně toho, že Vám přišlo divné, že posílám přes Veřejného ochránce práv k nadřízenému orgánu odvolání na žádost o neposkytnutí informaci, protože dodnes nevím, jaké zákonné důvody má KVOP, že mi bylo odmítnuto 2x řádně poskytnout pomoc. Dle zjištění co má KVOP poskytnout občanovi v tíživé situaci a náš případ tomu nasvědčuje, tak jaký právní důvod brání poskytnout nám pomoc.Co se týká odvolání tak je to běžná věc takto postupovat, ale je zřejmé, že ani to Vám nic neříká. Jsem znechucena přístupem k práci pracovníků KVOP, ale můžete klidně spát, právě jak víte je Vás mnoho, kdo takto přistupuje k zákonům a pracovním povinnostem a podkopává tak ČR v jejich základech, je to nezodpovědné a ubližujete i sobě, protože stát není dojná kráva a proto v brzké době to pozná i KVOP, že Váš nepoctivý přístup k ČR je pro nás Všechny, jak ponižující, tak devastující a zákony jsou proto, aby se dodržovaly z důvodu dobře fungujícího právního státu, což Vám KVOP nic neříká. Žádám Vás, aby jste již více nezasílal neoprávněné požadavky na mé zákonné odvolání kvůli nefungující KVOP a jejímu špatnému přístupu k občanu ČR.

S přátelským pozdravem,

Alena Musilová

Kancelář veřejného ochránce práv

2 přílohy

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 14.3.2016 10:45:43 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Odpověď na nezákonnou výzvu na odvolání žádosti o informaci elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 14.3.2016 10:45:43 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.TXT (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.TXT (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.TXT
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.TXT/
---------------------------------------------------------------------------------


Vážená paní/Vážený pane,
Kancelář veřejného ochránce práv přijala a zaevidovala Vaše podání s těmito
základními údaji:

Datum podání: 14.3.2016 10:45:43
Předmět obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Odpověď na nezákonnou výzvu na odvolání...
Datum zaevidování: 14.3.2016 10:48:19
Vaše evidenční údaje: Musilová Alena, Nové Dvory-Hlíny 3440, 73801 Frýdek-Místek, foi+request-5076-050f9684@i...

Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu.

S pozdravem Kancelář veřejného ochránce práv.

Alena Musilová

Kancelář veřejného ochránce práv
602 00 Brno,
Údolní 39
Telefon: 542 542 111
Fax: 542 542 112
E-mail: [email address]
www.ochrance.cz
V Brně dne 29. března 2016

Vážený pane
Jsem znechucena Vašemu přístupu k zákonům a Vaší neznalosti, protože to co jste mi odpověděl na žádost o poskytnutí informace se vymyká zdravému rozumu, protože tento zákon je obecně závazným předpisem, který upravuje právo na informaci a který provádí ustanovení čl. 17 listiny základních práv a svobod a neumožňuje neposkytnout tyto informace , protože by byly v rozporu se zákonem a je možné se pak bránit proti tomu žalobou u soudu a to podle ustanovení soudního řádu správního. Udělal jste s KVOP svou soukromou kancelář a chováte se, jako bychom jsme byli Váš majetek, s kterým si můžete nakládat jak chcete,odmítáte co je Vaši povinnosti neposíláte poštu zřízenou elektronickou schránkou a děláte s ní veřejnou a staráte se o věci, které Vám nepřísluší a odpovídáte nesmysly. Vaše odpovědi zveřejním, protože stojí za pozornost si je přečíst, za co jste vůbec placený a za co vlastně zodpovídáte a jak dobře obcházíte zákony a to buď úmyslně, anebo z neznalosti a tak podkopáváte stabilitu právního státu ČR. Vaše neprofesionální chování je v rozporu se zákony KVOP a chováte se jako bychom byli nějaká věc a nemáte žádné opodstatnění takhle napadat poškozené důchodce, kteří zde bojují za svá zákonná práva s kterých děláte lháře a psychicky narušené osoby, nerespektujete ani to co je Vaši základní povinnosti a měli by už konečně poctiví občané, začít přestat platit daně, protože nedostávají co se jim poskytnout má, místo toho, jsou za to různě poškozování, jsou porušována základní práva a stávají se tak otroky od nepoctivců, kteří porušují své pravomoci a právo občana na spokojený život. Budou muset zase poctiví občané ČR vzít zákon do svých rukou a začít neúprosně dělat pořádky v této republice, protože očividně je zřejmé, že jednání je dnes a denně v rozporu se zákony právního státu ČR. To co jste mi napsal není možno respektovat jako právní nárok a žádám Vás, aby jste se příště vyvaroval veškerým spekulacím na mou rodinu a i nadále po tom všem co jste předvedli, ještě tímto nesmyslným sdělením mě poškozoval.
Styďte se, protože všichni Víme co tím sledujete a komu sloužíte.Ještě jednou si dobře přečtěte co jste za nesmysly napsal a zamyslete se nad sebou a něco začněte se s sebou dělat.Přeji příjemné čtení a dejte to přečíst hlavně své rodině, protože se chováte, jako by jste pracoval doma a ne na úřadě, který patří státu.
S přátelským pozdravem
Musilová

Níže popsaná odpověď na Odvolání na žádost o informaci, která mi byla úmyslně zaslána datovou schránkou, kterou zveřejním, protože se nejedná o soukromý subjekt, ale o veřejný a je i povinnost tyto odpovědi na žádost o inf., poskytnou KVOP veřejnosti.

Č. j.: KVOP/PDCJ 697/2016
Do vlastních rukou
Vážená paní
Alena Musilová
Nové Dvory-Hlíny 3440
738 01 Frýdek-Místek
ID datové schránky pro doručení odpovědi: fb932vi
ROZHODNUTÍ
Vedoucí Kanceláře veřejného ochránce práv jako nadřízený orgán ve smyslu
ustanovení § 20 odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k
informacím“), rozhodl v souladu s ustanovením § 16 a § 20 odst. 4 písm. b) zákona o
svobodném přístupu k informacím ve spojení s ustanovením § 81 a násl. zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “správní řád“), o
odvolání paní Aleny Musilové, nar. 4. února 1952, bytem Nové Dvory-Hlíny 3440,
738 01 Frýdek-Místek, ze dne 1. března 2016, jež doplnila téhož dne prostřednictvím
datové schránky a dne 5. března 2016 i prostřednictvím e-mailové schránky,proti
rozhodnutí Kanceláře veřejného ochránce práv č. j. KVOP/PDCJ 378/2016 ze dne
16. února 2016, kterým byla podle ustanovení § 2 odst. 4 ve spojení s ustanovením §
15 zákona o svobodném přístupu k informacím odmítnuta žádost o informace
podaná paní Alenou Musilovou dne 1. února 2016 takto:
V souladu s ustanovením § 90 odst. 5 správního řádu se odvolání zamítá a
napadené rozhodnutí se potvrzuje.
O d ů v o d n ě n í:
I. Dosavadní průběh správního řízení
Dne 1. února 2016 se na veřejnou ochránkyni práv (dále „ochránkyně“), jako povinný
subjekt podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím,
2
obrátila paní Alena Musilová (dále „žadatelka“) s žádostí podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Požadovala poskytnutí informací ohledně vyřízení jejích dvou podnětů veřejným ochráncem práv, resp. jeho zástupcem. Konkrétně žadatelka uvedenou žádostí reagovala na odpověď ze dne 10. června 2013 ke sp. zn. 307/2013/VOP/TM a odpovědi ze dne 20. listopadu 2015 a 2. prosince 2015 ke sp. zn. 6387/2015/VOP/TM. S vyřízením podnětů vyjádřila nesouhlas a v režimu zákona o svobodném přístupu k informacím pravděpodobně očekávala další vysvětlení právních závěrů, ke kterým dospěla ochránkyně a její zástupce.
Takto formulovanou žádost Kancelář veřejného ochránce práv (dále „Kancelář“), Odbor právní, jako prvoinstanční orgán v řízení podle zákona o svobodném přístupu k informacím (čl. II odst. 4 Organizačního řádu Kanceláře veřejného ochránce práv), odmítla rozhodnutím č. j. KVOP/PDCJ 378/2016 ze dne 16. února 2016 (dále „rozhodnutí o odmítnutí“). Odmítnutí zdůvodnila tak, že informaci nelze poskytnout, neboť žadatelkou požadované informace neexistují (nejsou ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím zaznamenány), a proto jimi Kancelář ani ochránkyně nedisponuje. Kancelář uvedla, že smyslem poskytování informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím není obhajovat či vysvětlovat stanoviska a postup povinného subjektu; v případě žadatelky motivy, úvahy či důvody postupu ochránkyně či jejího zástupce. Kancelář dále odkázala na ustanovení § 2 odst. 4 zákona o svobodném přístupu k informacím, dle kterého se povinnost poskytovat informace netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací. Kancelář není povinna uvedenými informacemi disponovat ani je nově vytvářet, jak vyplývá i z rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 14. září 2009, č. j. 6 As 18/2009-63 (1957/2009 Sb. NSS). Dále žadatelku poučila o možnosti podat odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí do 15 dnů od jeho doručení. Rozhodnutí bylo žadatelce doručeno dne 25. února 2016.
Dne 2. března 2016 obdržela Kancelář odvolání ze dne 1. března 2016, jež žadatelka doplnila téhož dne prostřednictvím datové schránky a dne 5. března 2016 i prostřednictvím e-mailové schránky (dále jen „odvolání“). Odvolání žadatelka adresovala předsedovi Poslanecké sněmovny Janu Hamáčkovi „přes“ ochránkyni. V souladu s judikaturou (např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 19. února 2008, č. j. 2 As 58/2007-52; 1586/2008 Sb. NSS), dále v souladu příslušnými ustanoveními zákona o svobodném přístupu k informacím (§ 20 odst. 5 zákona) a s aktuálním zněním Statutu Kanceláře a Organizačním řádem Kanceláře (oba dokumenty jsou veřejně dostupné na www.ochrance.cz) je k rozhodování o podaném odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace (bez ohledu zda se požadované informace týkaly činnosti Kanceláře či věcné působnosti ochránkyně) podle ustanovení § 15 zákona o svobodném přístupu k informacím příslušný vedoucí Kanceláře (čl. III odst. 5 Organizačního řádu Kanceláře). Vzhledem k výše uvedenému bylo Vaše odvolání postoupeno k vyřízení vedoucímu Kanceláře.
K odvolání se vyjádřila vedoucí odboru právního Kanceláře tak, že neshledává námitky vznesené žadatelem za opodstatněné a odůvodňující změnu rozhodnutí. Navrhla odvolacímu orgánu odvolání zamítnout a napadené rozhodnutí potvrdit.
II. Shrnutí obsahu a důvodů odvolání
Žadatelka svým odvoláním opětovně žádá další vysvětlení k odpovědím ochránkyně a jejího zástupce z let 2013 a 2015, jimiž byly vyřízeny podněty sp. zn. 307/2013/VOP/TM a 6387/2015/VOP/TM. Dále v odvolání popisuje svoji nelehkou životní situaci, jež byla předmětem i dvou výše zmíněných podnětů. Žadatelka dále uvádí, že ochránkyně její situaci jen nečinně přihlíží a není schopna uvést, na
3
základě žádosti o informace, právní důvod, proč podněty nebyly vyřízeny k její spokojenosti a proč byla odmítnuta její žádost o informace.
Vedoucí Kanceláře dospěl k názoru, že žadatelka v odvolání, ani na základě výše uvedených doplnění, neuvádí v rozporu s ustanovením § 82 odst. 2 věta první správního řádu, v čem spatřuje rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost napadeného rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Za splnění zákonných náležitostí ve smyslu uvedeného ustanovení správního řádu nelze považovat vyjádření nespokojenosti s vyřízením podnětů.
Jelikož podané odvolání nemělo všechny zákonné náležitosti (viz výše), vedoucí Kanceláře podle ustanovení § 45 odst. 2 správního řádu [ve spojení s ustanovením § 20 odst. 4 písm. b) zákona o svobodném přístupu a § 93 odst. 1 správního řádu] žadatelku vyzval dne 9. března 2016, aby vytýkanou vadu odvolání odstranila a ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení výzvy své odvolání doplnila, v čem konkrétně spatřuje rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí o odvolání nebo řízení, jež mu předcházelo.
Spolu s výzvou k odstranění vad podaného odvolání č. j. KVOP/PDCJ 561/2016 ze dne 9. března 2016 vydal vedoucí Kanceláře usnesení č. j. KVOP/PDCJ 562/2016 z téhož dne, jímž přerušil řízení o odvolání podle ustanovení § 64 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 93 odst. 1 správního řádu na dobu 15 dnů ode dne doručení výzvy. Výzva byla žadatelce doručena dne 13. března 2016.
Ve výzvě vedoucí Kanceláře žadatelku poučil, že neodstraní-li vadu odvolání ani na základě této výzvy v poskytnuté lhůtě, rozhodne o podaném odvolání i bez znalosti konkrétních odvolacích důvodů, napadené rozhodnutí přezkoumá postupem podle ustanovení § 89 odst. 2 správního řádu a následně vydá rozhodnutí podle ustanovení § 90 správního řádu.
Dne 14. března 2016 obdržela Kancelář podání ze dne 13. března 2016, jímž se žadatelka vyjádřila k výzvě (dále „vyjádření“). Předně označila uvedenou výzvu za nezákonnou s tvrzením, že její odvolání splňuje všechny zákonné náležitosti, a proto vedoucí Kanceláře nebyl oprávněn vyzývat k odstranění vad. Žadatelka dále uvedla, že odvolání nebylo směřováno vedoucímu Kanceláře, ale předsedovi Poslanecké sněmovny Janu Hamáčkovi, jehož považuje za nadřízený správní orgán k rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Požaduje tak, aby její odvolání bylo tomuto orgánu zasláno. Žadatelka též zopakovala, že stále nezná zákonné důvody postupu ochránkyně a jejího zástupce při řešení jejích dvou podnětů z let 2013 a 2015. Ve zbytku vyjádření opět popisuje svoji nelehkou životní situaci a vyjadřuje nesouhlas s jednáním ochránkyně a jejího zástupce při řešení uvedených podnětů.
Dne 23. března 2016 Kancelář obdržela další doplnění odvolání, jímž opravila své tvrzení ohledně instituce, jež, dle žadatelky nesprávně, provedla dne 30. dubna 2015 měření hluku.
III. Právní posouzení napadeného rozhodnutí odvolacím orgánem
Podle ustanovení § 20 odst. 4 písm. b) zákona o svobodném přístupu k informacím: "Pokud tento zákon nestanoví jinak, použijí se při postupu podle tohoto zákona ... b) pro odvolací řízení ... ustanovení správního řádu; dále se při postupu podle tohoto zákona použijí ustanovení správního řádu o základních zásadách činnosti správních orgánů, ustanovení o ochraně před nečinností a ustanovení § 178; v ostatním se správní řád nepoužije."
Podle § 89 odst. 2 správního řádu: "Odvolací správní orgán přezkoumává soulad napadeného rozhodnutí a řízení, které vydání rozhodnutí předcházelo, s právními
4
předpisy. Správnost napadeného rozhodnutí přezkoumává jen v rozsahu námitek uvedených v odvolání, jinak jen tehdy, vyžaduje-li to veřejný zájem. K vadám řízení, o nichž nelze mít důvodně za to, že mohly mít vliv na soulad napadeného rozhodnutí s právními předpisy, popřípadě na jeho správnost, se nepřihlíží; tímto ustanovením není dotčeno právo na náhradu škody způsobené nesprávným úředním postupem."
Jelikož odvolání žadatelky nesplňuje náležitosti dle ustanovení § 82 odst. 2 věta první správního řádu a žadatelka ani ve svém vyjádření nikterak nedoplnila, v čem konkrétně spatřuje rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí o odvolání nebo řízení, jež mu předcházelo, jak byla vyzvána – čemuž napovídá i její tvrzení, že její odvolání splňuje všechny zákonné náležitosti – přezkoumal vedoucí Kanceláře napadené rozhodnutí postupem podle ustanovení § 89 odst. 2 správního řádu a rozhodl o podaném odvolání i bez znalosti konkrétních odvolacích důvodů.
Vedoucí Kanceláře veřejného ochránce práv (dále „vedoucí Kanceláře“) přezkoumal rozhodnutí prvoinstančního orgánu s ohledem na citovaná ustanovení i obecné námitky uvedené v odvolání, spočívající v podstatě v nesouhlasu se způsobem vyřízení jejích dvou podnětů z let 2013 a 2015, a dospěl k závěru, že odvolání není důvodné, a proto jej zamítá a napadené rozhodnutí potvrzuje.
K první (procesní) námitce, jíž žadatelka uvedla ve svém vyjádření k výzvě, totiž že odvolání nebylo směřováno vedoucímu Kanceláře, ale předsedovi Poslanecké sněmovny Janu Hamáčkovi, jehož považuje za nadřízený správní orgán k rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, a proto požaduje, aby její odvolání bylo tomuto orgánu zasláno, se vedoucí Kanceláře vyjádřil následovně. S odkazem na bod I. odůvodnění výše vedoucí Kanceláře uvádí, že dle tam citované judikatury Nejvyššího správního soudu ve spojení s příslušnými ustanoveními zákona o svobodném přístupu k informacím (§ 20 odst. 5 zákona) a s aktuálním zněním Statutu Kanceláře a Organizačním řádem Kanceláře je k rozhodování o podaném odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace (bez ohledu zda se požadované informace týkaly činnosti Kanceláře či věcné působnosti ochránkyně) podle ustanovení § 15 zákona o svobodném přístupu k informacím příslušný vedoucí Kanceláře jako nadřízený správní orgán Kanceláře. Předseda Poslanecké sněmovny tak není v této věci nadřízeným správním orgánem příslušným k rozhodnutí o odvolání podaném žadatelkou.
V této souvislosti lze zopakovat, že chcete-li žadatelka uvedenou písemností rovněž vyjádřit svoji nespokojenost s postupem ochránkyně při vyřizování podnětů podle zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, může zaslat svůj dopis rovněž předsedovi Poslanecké sněmovny.
Další námitka, kterou žadatelka uvedla jak v odvolání, tak i zopakovala ve vyjádření k výzvě, obsahově vychází z otázek, které žadatelka uplatnila již v samotné žádosti o informace ze dne 1. února 2016. Podstatou námitky je nesouhlas s vyřízením podnětů, žadatelka opětovně uvedla, že stále nezná zákonné důvody postupu ochránkyně a jejího zástupce při řešení těchto podnětů. Žadatelka pravděpodobně očekává, že se jí v režimu zákona o svobodném přístupu k informacím dostane dalšího vysvětlení právních závěrů ochránkyně a jejího zástupce.
Provedenou lustrací v informačních systémech Kanceláře bylo zjištěno, že uvedenou problematikou se ochránkyně a její zástupce zabývala pouze a jenom v souvislosti s vyřízením dvou podnětů žadatelky evidovaným pod sp. zn. 307/2013/VOP/TM a 6387/2015/VOP/TM. O svém právním názoru ochránkyně a její zástupce vyrozuměli žadatelku v dopisech ze dne 10. června 2013 (307/2013/VOP/TM) a dne 20. listopadu 2015 a 2. prosince 2015 (6387/2015/VOP/TM). Příslušné spisy vedené Kanceláří k podnětům žadatelky žádné další informace (právní názory) k žadatelkou
5
položenému dotazu neobsahuje. V návaznosti na podanou žádost o informace lze žadatelku v podrobnostech odkázat dopisy ochránkyně a jejího zástupce ze dne ze dne 10. června 2013, dne 20. listopadu 2015 a 2. prosince 2015. Především v posledním dopise ochránkyně ze dne 2. prosince 2016, sp. zn. 6387/2015/VOP/TM obsahuje doporučení, jak je možné problém obtěžování hlukem v daném případě řešit. Nad rámec právních stanovisek formulovaných v uvedených písemnostech ochránkyně ani Kancelář žádnými dalšími informacemi vážícími se k podnětům žadatelky nedisponuje.
Vedoucí Kanceláře k tomu uvádí, v souladu s argumentací Kanceláře v rozhodnutí o odmítnutí (viz výše), že smyslem poskytování informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím není obhajovat či vysvětlovat stanoviska a postup povinného subjektu; v případě žadatelky motivy, úvahy či důvody postupu ochránkyně či jejího zástupce. Jedná se tedy o dotaz na názor, přičemž dle ustanovení § 2 odst. 4 zákona o svobodném přístupu k informacím platí, že povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací [zvýrazněno vedoucím Kanceláře]. Není povinností Kanceláře jako povinného subjektu disponovat informacemi, jimiž by žadatelce zdůvodnila či vysvětlila předchozí postup ochránkyně či jejího zástupce a není ani povinností Kanceláře tyto informace nově vytvářet. Tento závěr, jak bylo uvedeno již v napadaném rozhodnutí o odmítnutí, vyplývá i z rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 9. 2009, č. j. 6 As 18/2009 (1957/2009 Sb. NSS), v němž se soud vyjádřil takto: „Vnitřní motivy, které vedly žalovaného k tomu, aby určitým způsobem nekonal, však ze své povahy nemohou být zaznamenány v žádné podobě a žádným způsobem, a proto se nejedná o informace ve smyslu § 3 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím.“ Nesdělení (nevytvoření) požadované informace či neuvedení této informace v napadeném rozhodnutí o odmítnutí tak nezakládá jeho nezákonnost nebo nesprávnost. Z tohoto důvodu ani tuto námitku vedoucí Kanceláře neshledává důvodnou.
Vzhledem k tomu, že vedoucí Kanceláře neshledal nezákonnost a v rozsahu obecných odvolacích námitek (ustanovení § 89 odst. 2 správního řádu) ani nesprávnost rozhodnutí o odmítnutí, odvolání zamítl a napadené rozhodnutí potvrdil, jak je uvedeno ve výroku.
P o u č e n í:
Proti tomuto rozhodnutí se v souladu s ustanovením § 91 odst. 1 správního řádu nelze odvolat.
Proti tomuto rozhodnutí lze podat správní žalobu podle ustanovení § 65 a násl. zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů. Žalobu je nutné podat u Krajského soudu v Brně do 2 měsíců od doručení tohoto rozhodnutí.
JUDr. Pavel Pořízek, Ph.D.
vedoucí Kanceláře veřejného ochránce práv

Kancelář veřejného ochránce práv

2 přílohy

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 3.4.2016 17:58:20 podané pomocí web rozhraní naší elektronické podatelny
/Reply to your proposal dated - 3.4.2016 17:58:20 submitted thru our on-line electronic registry./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.TXT (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.TXT (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.TXT
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.TXT/
---------------------------------------------------------------------------------


Vážená paní/Vážený pane,
Kancelář veřejného ochránce práv přijala a zaevidovala Vaše podání s těmito
základními údaji:

Datum podání: 3.4.2016 17:58:20
Předmět obsahu zprávy: Re: Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 14.3.2016 10:45:43 v obsahu ...
Datum zaevidování: 4.4.2016 08:31:52
Vaše evidenční údaje: Musilová Alena, Nové Dvory-Hlíny 3440, 73801 Frýdek-Místek, foi+request-5076-050f9684@i...

Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu.

S pozdravem Kancelář veřejného ochránce práv.