Odpor- Obvodní soud pro Prahu 7

Dotaz byl úspěšný.

kohlerová olga

Povinný subjekt: Obvodní soud pro Prahu 7

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

EPR 99452/2016

Dne 13.10.2016 mi byl doručen platební rozkaz Obvodního soudu pro Prahu 7, ze dne: 11.10.2016 na tento platební rozkaz jsem zareagovala, který osobně jsem podala na Obvodním soudě pro Prahu 7, ze dne 20.10.2016.
Tento odpor byl podán ve lhůtě k tomu zákonem stanovené, čímž došlo ke zrušení platebního rozkazu v celém rozsahu.

Ve spisech RPR 99452/2016.

PRŮBĚH ŘÍZENÍ- dne: 06.10.2016 věc vyřízena.
Časové období, doručení platebního rozkazu dne: 13.10.2016- doručen platební rozkaz- vyřízená věc u soudu 06.10.2016.

Na základě pravomocného platebního rozkazu ,byl poté 30.11.2016 Obvodním soudem pověřen zmíněný exekutor.vedením exekuce,jenž následovně vydal 8.12.2016 vydal vyrozumění o zahájení exekucí,č.j.151 EX 885/16-26,č.j.151 EX 885/16,151 EX 885/16-51, Důkaz:ODPOR POVINNÉ PŘEVZATÝ OBVODNÍM SOUDEM PRO PRAHU 7 DNE 20.10.2016.

SKUTEČNOSTI ODPORU

Žádám soud, aby si zažádal o zprávu o skutečnostech, které mají význam pro řízení a rozhodnutí
• Vyžádání účetnictví za posledních 5 let
• Žádám doloženy listiny, které paní Hyan předložila pro možnost disponování s účtem SVJ bance raiffeisenbank
• Předložení potvrzení o stavu daňového účtu pana Roberta Hyana, FU Prahy 7
• Žádám daňové přiznání neznáme osoby- právní služby za rok 2O15 zaslané z účtu SVJ dne 30.12.2015
• Žádám o sdělení, jaký exekutor prováděl dražbu bytové jednotky Jaromíra Kelárka roku 2014, vzhledem k tomu, že pan exekutor JuDr. Exner tuto dražbu neprováděl a přesto mu paní Kateřina Hyan zaslala dne 22.7.2016 odměnu 7865,- kč, dne 27.7.2016 JuDr. Exner částku 7865,- převedl zpět na účet paní K. Hyan
• Od Mgr. Ing. Tomáše Vítka žádám výpis z účtu ze dne 13.5.2016, o jakou částku vymoženého plnění od Kelárek Jaromír šlo

Vzhledem k těmto okolnostem žádám Obvodní soud pro Prahu 7, aby tento platební rozkaz v plném rozsahu zrušil. Dále prosím, aby byl transparentní účet 5365416001/500 paní K. Hyan jako neoprávněné osoby s okamžitou platností zablokován.

Žádám o informaci o dalším postupu, ztraceného odporu a délka trvání doby ze zákona k zrušení exekucí.

S přátelským pozdravem,

Köhlerová Olga

Obvodní soud pro Prahu 7

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Odpor- Obvodní soud
pro Prahu 7" s evidenčním číslem ccf963bf-cc0e-4840-a5fc-e25bd1214b40 a s
běžným číslem 3923/2017 bylo doručeno dne 02.02.2017 16:30:12.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Obvodní soud pro Prahu 7

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Obvodní soud pro Prahu 7

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Odpor- Obvodní soud
pro Prahu 7" s evidenčním číslem ccf963bf-cc0e-4840-a5fc-e25bd1214b40 a s
běžným číslem 3923/2017, doručené dne 02.02.2017 v 16:30:12 a ověřené dne
02.02.2017 v 16:37:27, bylo přiřazeno ke spisové značce "11 SI 28/2017" a
ke zpracování dne 03.02.2017 v 09:06:43.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Obvodní soud Praha 7

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Vlková Barbora, Obvodní soud pro Prahu 7

1 příloha

V příloze zasíláme odpověď.

 

S pozdravem

 

Barbora Vlková

Dozorčí úřednice

Obvodní soud pro Prahu 7

Ovocný trh 14, Praha 1

[1][emailová adresa]

 

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]