Povinný subjekt: Město Ralsko

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážení,
žádám o zaslání výhradně elektronickou cestou těchto informací:
1, Měsíční přehledy a výši všech vyplacených platů, řádných i
mimořádných odměn, finančních náhrad a případných dalších
finančních plněních, které byly vyplaceny tajemníkovi města
Ralsko Mgr. Oldřichu Němcovi v jednotlivých měsících počínaje měsícem leden 2015 až měsíc září 2015 včetně.

2, Kopie výplatních pásek tajemníka města Ralsko Mgr. Oldřicha Němce, za měsíce leden 2015 až září 2015 včetně.

Odpověď žádám výhradně v elektronické podobě.
S přátelským pozdravem,
Vít Veselý

Odkaz

Informace pro všechny,

2 přílohy

-- Z PŘÍLOHY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE --

Od: Oldřich Němec
Město Ralsko

26/10/2015

S pozdravem

 

Mgr. Oldřich Němec, tajemník MěÚ

Městský úřad Ralsko, Kuřívody 701, 471 24  Ralsko

tel.: 487 898 142

e-mail: [1][[1]email address]

 

[2]znak

 

Tímto e-mailem odesílající neslibuje uzavřít ani neuzavírá za město Ralsko
žádnou smlouvu.

Jakákoliv smlouva týkající se města Ralsko, pokud bude uzavřena, musí mít
výhradně listinnou formu.

References

Visible links
1. http://www.infoprovsechny.cz/help/office...

Zdeňka Smolíková, Město Ralsko

1 příloha

Vít Veselý zanechal/a poznámku ()

Bližší popis skutku viz: http://ceskolipsky.denik.cz/zpravy_regio...

Vít Veselý zanechal/a poznámku ()

Stanovisko odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra č. 2/2016
Označení stanoviska: Problematika posuzování uzavírání dohod o pracích
konaných mimo pracovní poměr se členy zastupitelstva obce a posuzování poskytování darů členům zastupitelstva obce ke stažení zde:
https://onedrive.live.com/redir?resid=48...

Zdeňka Smolíková, Město Ralsko

1 příloha