Odměny pracovníků městyse a starosty

Dotaz byl částečně úspěšný.

NOVÁ LITEŇ, z.s.

Povinný subjekt: Městys Liteň

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o poskytnutí těchto informací:

a) přehled výše všech vyplacených platů, pravidelných i mimořádných
odměn a finančních náhrad, které v kalendářním roce 2014 byly vyplaceny zaměstnancům úřadu městyse Liteň

b) přehled výše všech vyplacených platů, pravidelných i mimořádných
odměn a finančních náhrad, které v kalendářním roce 2014 byly vyplaceny starostovi ing. Horákovi

Požadované informace, prosím, zašlete elektronickou cestou.

Za Vaši práci na vyřízení mé žádosti Vám předem děkuji a jsem s pozdravem.

Filip Kaštánek - president spolku Nová Liteň, IČ: 03598021.

NOVÁ LITEŇ, z.s.

Povinný subjekt: Městys Liteň

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
v zákonné lhůtě 15 dní (§ 14 odst. 5 písm. d) zákona č.106/1999 Sb.) mi informace nebyla poskytnuta. Tato lhůta pro poskytnutí informace nebyla řádně prodloužena, ani nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Proto podávám ve smyslu §16a odst. 1 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb. tuto stížnost. Stížnost je podána včas, při dodržení třiceti denní lhůty k jejímu podání (počítáno od marného uplynutí lhůty pro poskytnutí informací).

S přátelským pozdravem,

NOVÁ LITEŇ, z.s.

1 příloha

Dobrý den, na Vaši žádost zasíláme odpověď v přiloženém souboru v zákonné lhůtě 15 dnů.
S pozdravem
Ing. Horák, starosta městyse Liteň

NOVÁ LITEŇ, z.s.

Povinný subjekt: Městys Liteň

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

STÍŽNOST

Vážená paní, vážený pane,

informace, které mi byly dne 6.2.2015, tedy po vypršení zákonné 15ti denní lhůty poskytnuty, NEJSOU ÚPLNOU ODPOVĚDÍ NA KONKRÉTNÍ DOTAZY, které úřad městyse Liteň obdržel. Schází přesné údaje o platech, pravidelných odměnách, mimořádných odměnách a finančních náhradách.

Proto podávám ve smyslu §16a zákona č. 106/1999 Sb. tuto stížnost.

Vyhýbání se povinnosti poskytnout tyto informace dle mého právně nemohou obstát, protože Nejvyšší správní soud již konstatoval ve věci 8 As 55/2012 – 62:

[112] Informace o platech zaměstnanců placených z veřejných prostředků se podle § 8b zákona
o svobodném přístupu k informacím zásadně poskytují.

Za Vaši práci na vyřízení mé žádosti Vám předem děkuji a jsem s pozdravem.

Filip Kaštánek - president spolku Nová Liteň, IČ: 03598021

S pozdravem,

NOVÁ LITEŇ, z.s.

1 příloha

NOVÁ LITEŇ, z.s.

Povinný subjekt: Městys Liteň

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

upozorňuji Vás, že nejste oprávněni rozhodovat o mé stížnosti a stále běží lhůta, ve které jste povinni mou stížnost předat na příslušný úřad.

Filip Kaštánek - president spolku Nová Liteň, IČ: 03598021

S pozdravem,

NOVÁ LITEŇ, z.s.