Odměny členů představenstva, dozorčí rady, generálního ředitele a ředitelů divizí v roce 2014

Švédská cesta, z. s. vznesl tento dotaz dotaz na Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Tento dotaz byl uzavřen pro novou korespondenci. Pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen, kontaktujte nás.

Dotaz byl úspěšný.

Švédská cesta, z. s.

Povinný subjekt: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o poskytnutí těchto informací:

a) přehled výše všech přidělených platů, pravidelných i mimořádných odměn, které v kalendářním roce 2014 přísluší členům, místopředsedům a předsedovi představenstva společnosti Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

b) přehled výše všech přidělených platů, pravidelných i mimořádných odměn, které v kalendářním roce 2014 přísluší členům dozorčí rady společnosti Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

c) přehled výše všech přidělených platů, pravidelných i mimořádných odměn, které v kalendářním roce 2014 přísluší generálnímu řediteli společnosti Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

d) přehled výše všech přidělených platů, pravidelných i mimořádných odměn, které v kalendářním roce 2014 přísluší řediteli divize 1 společnosti Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

e) přehled výše všech přidělených platů, pravidelných i mimořádných odměn, které v kalendářním roce 2014 přísluší řediteli divize 2 společnosti Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Požadované informace, prosím, zašlete elektronickou cestou.

Za Vaši práci na vyřízení mé žádosti Vám předem děkuji a jsem s pozdravem. Ing. Pavel Hájek - předseda spolku Švédská cesta, IČ: 02849798

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

žádám o poskytnutí těchto informací:

a) přehled výše všech přidělených platů, pravidelných i mimořádných odměn,
které v kalendářním roce 2014 přísluší členům, místopředsedům a předsedovi
představenstva společnosti Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

 

Výše odměn členů orgánů společnosti Technická správa komunikací hlavního
města Prahy, a.s. je zveřejněna na internetových stránkách společnosti
www.tskas.cz

Výše odměn představenstva společnosti:

Předseda představenstva 30 tis. Kč/měsíc

Místopředseda představenstva 28 tis. Kč/měsíc

Člen představenstva 25 tis. Kč/měsíc

b) přehled výše všech přidělených platů, pravidelných i mimořádných odměn,
které v kalendářním roce 2014 přísluší členům dozorčí rady společnosti
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

 

Výše odměn členů orgánů společnosti Technická správa komunikací hlavního
města Prahy, a.s. je zveřejněna na internetových stránkách společnosti
www.tskas.cz

Výše odměn dozorčí rady společnosti:

Předsedkyně dozorčí rady 25 tis. Kč/měsíc

Člen dozorčí rady 21 tis. Kč/měsíc

c) přehled výše všech přidělených platů, pravidelných i mimořádných odměn,
které v kalendářním roce 2014 přísluší generálnímu řediteli společnosti
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

 

Za rok 2014 bylo generálnímu řediteli vyplaceno včetně odměn za členství v
představenstvu společnosti celkem 65 196,- Kč.

d) přehled výše všech přidělených platů, pravidelných i mimořádných odměn,
které v kalendářním roce 2014 přísluší řediteli divize 1 společnosti
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

 

Za rok 2014 bylo řediteli divize 1 vyplaceno včetně odměn za členství v
představenstvu společnosti celkem 49 275,- Kč.

e) přehled výše všech přidělených platů, pravidelných i mimořádných odměn,
které v kalendářním roce 2014 přísluší řediteli divize 2 společnosti
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Za rok 2014 bylo řediteli divize 2 vyplaceno včetně odměn za členství v
představenstvu společnosti celkem 56 178,- Kč.

Vážení,

na základě kontroly posíláme upřesnění odpovědi na vaše otázky:

 

c) přehled výše všech přidělených platů, pravidelných i mimořádných odměn,
které v kalendářním roce 2014 přísluší generálnímu řediteli společnosti
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

 
Za celý kalendářní rok 2014 bylo generálnímu řediteli vyplaceno celkem 124
340,- Kč.

d) přehled výše všech přidělených platů, pravidelných i mimořádných odměn,
které v kalendářním roce 2014 přísluší řediteli divize 1 společnosti
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

 
Za celý kalendářní rok 2014 bylo řediteli divize 1 vyplaceno celkem 111
416,- Kč.

e) přehled výše všech přidělených platů, pravidelných i mimořádných odměn,
které v kalendářním roce 2014 přísluší řediteli divize 2 společnosti
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Za celý kalendářní rok 2014 bylo řediteli divize 2 vyplaceno celkem 113
670,- Kč.

 

V úctě, a s pozdravem

Svoboda Miroslav (předseda představenstva TSK Praha a.s.)