Lucie Sedmihradská

Povinný subjekt: Městská část Praha 10

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o poskytnutí důvodové zprávy a dalších podkladů k usnesení zastupitelstva č. 21/55/2010 a kupní smlouvy na odkoupení pozemků uzavřené na základě tohoto usnesení.
Děkuji.

S přátelským pozdravem,

Lucie Sedmihradská

Městská část Praha 10

2 přílohy

 • Attachment

  foi request 391 b8cd3602 infoprovsechny.cz 6999fd1aa80add09994a7ce373ea229d.zip

  2K Download

 • Attachment

  smime.p7s

  5K Download

Dobrý den!

Vaše zpráva, kterou jste zaslal(a) na adresu elektronické podatelny byla jejím poštovním systémem přijata a zařazena do fronty ke zpracování.
Kopii Vaší zprávy Vám zasíláme zpět jako přílohu této zprávy.

Děkujeme za důvěru
elektronická podatelna

-----------------------------------------------------------------------
Tato zpráva byla zaslána automatem systému elektronické podatelny. Tento automat nepřijímá poštu, proto je zbytečné snažit se na tuto zprávu odpovídat.

Městská část Praha 10

3 přílohy

 • Attachment

  prot 3166a2dc 386c a8e4 3770 99e4356e9fc8.pdf

  125K Download View as HTML

 • Attachment

  foi request 391 b8cd3602 infoprovsechny.cz 6999fd1aa80add09994a7ce373ea229d.zip

  2K Download

 • Attachment

  smime.p7s

  5K Download

Dobrý den!

Vaše podání ve věci 'Dotaz o informace podle dotaz - Odkoupení pozemků', které jste 06.05.2013 v 21:32:59 hod. zaslal(a) na adresu ePodatelny a jehož kopii Vám zasíláme zpět jako přílohu této zprávy, bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. Protokol o přijetí podání a o výsledcích kontroly elektronických podpisů Vám zasíláme jako přílohu této zprávy s názvem 'prot-3166a2dc-386c-a8e4-3770-99e4356e9fc8.pdf'.

Pro otevření souboru typu PDF potřebujete aplikaci Adobe Acrobat Reader, kterou si můžete zdarma stáhnout a nainstalovat po kliknutí na tento odkaz: http://www.adobe.com/products/acrobat/re...

Tato zpráva Vám nesděluje, zda a jakým způsobem bylo Vaše podání vyřízeno. Informuje Vás pouze o tom, že bylo elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. Ve věci způsobu či výsledku vyřízení Vašeho podání Vás bude kontaktovat přímo určený referent, do jehož kompetence vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za Vaši důvěru.
ePodatelna

-----------------------------------------------------------------------
Tato zpráva byla zaslána automatem systému elektronické podatelny. Tento automat nepřijímá poštu, proto je zbytečné snažit se na tuto zprávu odpovídat.

Městská část Praha 10

1 příloha

Dobrý den!

Vaše podání ve věci "Dotaz o informace podle dotaz - Odkoupení pozemků" bylo předáno k dalšímu zpracování do systému správy dokumentů jako zpráva pro Úřad městské části Praha 10, epodatelna.

Děkujeme Vám za Vaši důvěru.
ePodatelna

-----------------------------------------------------------------------
Tato zpráva byla zaslána automatem systému elektronické podatelny. Tento automat nepřijímá poštu, proto je zbytečné snažit se na tuto zprávu odpovídat.

Zemanová Monika (ÚMČ Praha 10), Městská část Praha 10

4 přílohy

Dobrý den paní Sedmihradská,

 

v příloze Vám zasílám odpověď na Vaši žádost o informace dle
zák.č.106/1999Sb. ze dne 6.5.2013

S pozdravem

 

Monika Zemanová

sekretářka

Oddělení legislativněprávní 

Odbor majetkoprávní

 

Úřad městské části Praha 10

Vršovická 68, 101 38 Praha 10 

Tel.: +420267 093 675

Fax: +420267 093 636

e-mail: [1][email address]

[2]www.praha10.cz 

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]
mailto:[email address]
2. http://www.praha10.cz/

Lucie Sedmihradská

Povinný subjekt: Zemanová Monika (ÚMČ Praha 10)

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Dobrý den,
děkuji za poskytnuté informace.

S pozdravem,

Lucie Sedmihradská