Odcizení odporu ! Ing.Mgr, Tomášem Vítkem v budově Obvodního soudu pro Prahu 7

Dotaz byl úspěšný.

kohlerová olga

Povinný subjekt: Ministerstvo spravedlnosti

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,Ministr spravedlnosti
Žádám ministerstvo spravedlnosti prošetření trestného činu odcizení odporu Ing.Mgr.Tomášem Vítkem z kanceláře Obvodního soudu pro Prahu 7.
Pan Ing,Mgr.Tomáš Vítek na mě podal platební rozkaz č.j.EPR 99452/2016,doručen dne 12.10.2016.
Dne 20,10.2016 podávám odpor do podatelny Obvodního soudu pro Prahu7.
V podaném odporu jsem žádala pana předsedu SVJ o předložení účetnictví,danové přiznání Mgr.Ing.Tomáš Vítka,,který,,přítele předsedu zastupuje.Pan Vítek dostává od přítele dar v částce 50 000,-Kč ročně z fondu,vybírání záloh,aby nemusel následně vyúčtovat a vypořádat, ze zákona je trestný trestný čin podvodu.Účet SVJ nemůže zpravovat osoba,která bance předala neplatné podklady k
založení účtu..(neplatný právní úkon).Pan Vítek musel odpor ze soudu odcizit.
Dne 30.11.2016 byl exekutor JUDr. F.Exner pověřen neoprávněnou exekucí,ze dne 26.09.2016 Janou Fantovou,vyšší soudní úředník
27.10.2016 -datum.prav.ukonční
31,10,2016-skončení věci
23.12 2016.ZABLOKOVÁN ÚČET,SRÁŽKY Z INV.DŮCHODU.DRAŽBA NA BYTOVOU JEDNOTKU,EXEKUCE NA CHATU, vše za částku 41 184,-Kč,dluh panu Vítkovi,neplatila jsem na jeho dary.
Za odcizení odporu jsem musela zaplatit nemalou částku advokátovi.aby podal odvolání.
03.02..2017.exekuce zastavena
o3.03,2017 dostávám vyjádření pana Vítka k odporu žalované.
Pan Mgr.Ing.Vítek po pěti měsících odpor vrátil opětně soudu je to již rok a nic se nevyřešilo.Panu Vítkovi na odcizení odporu,tak záleželo,účelové musÍ řízení protahovat.! Klienti fast finance Kypr s tříletými průtahy mají zkušenosti

Klient pan Vítka ,přesto veřejně na feceb-Letenská parta sděluje starostovi Čižinskému.
MOJE ZKUŠENOSTI S ČESKÝM SOUDNICTVÍM JE ŽALOSTNÉ,NEBUDU REZEPISOVAT JEDNOTLOVOST,NAD KTERÝM PANU HYANOVI ZŮSTAVÁ ROZUM STÁT.
Pomlouvat a znevážit Českou Justici není, zrovna v tomto případě na místě,
Žádám sdělení, postupu ministerstva spravedlnosti. Případu ztraceného odporu na pět měsíců.

S pozdravem Kohlerová Olga

Ministerstvo spravedlnosti

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Odcizení odporu !
Ing.Mgr, Tomášem Vítkem v budově Obvodního soudu pro Prahu 7" s evidenčním
číslem d9504ada-2547-4a9b-8f29-cf19118837e4 a s běžným číslem 45747/2017
bylo doručeno dne 13.10.2017 22:33:54.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Ministerstvo spravedlnosti ČR

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Rozsypal Jaroslav Mgr., Ministerstvo spravedlnosti

2 přílohy

Vážená paní,

 

                dne 13. 10. 2017 bylo Ministerstvu spravedlnosti ČR
doručeno Vaše podání, které bylo označeno jako žádost o informace, ale
svým obsahem žádostí o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. není. Vaše
podání bylo proto s ohledem na svůj obsah postoupeno odboru kontroly
zdejšího ministerstva, který Vás bude případně informovat o dalších
krocích, shledá-li je nezbytnými. Toto sdělení současně reaguje na Váš
dotaz obsažený v závěru Vašeho podání.

                S pozdravem

 

Mgr. Jaroslav Rozsypal

vedoucí oddělení styku s veřejností

(agenda svobodného přístupu k informacím)

sekce státního tajemníka

 

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Vyšehradská 16, Praha 2, 128 10

tel.:      +420 221 997 415

e-mail:  [1][emailová adresa]

[2]www.justice.cz

[3]http://www.mzv.cz/public/bd/da/b6/239907...

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]
2. http://www.justice.cz/