Odcizení odporu !

Dotaz byl částečně úspěšný.

kohlerová olga

Povinný subjekt: Obvodní soud pro Prahu 7

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,Žádám o prošetření,odcizení odporu Ing.Mgr,Tomášem Vítkem z budovy Obvodního soudu pro Prahu 7.
č,j.EPR 99452/2016
dne 12.10 2016- doručen platební rozkaz od pana Ing.Mgr.Vítka
20.10.2016 podán odpor do podatelny Obvodního soudu pro Prahu 7
27.10.2016 -datum prav.ukončení
31.10.2016-skončení věci
30.11.2016-.exekutor JUDr.F. E.xner pověřen exekucí
23.12.2016-JUDr. F.Exnerem.provedena nepravomocná exekuce.
Zablokovaný účet,srážky z invalidního důchodu.dražba na bytovou
jednotku,exekuce na zahradní chatku.

Za odvolání na neoprávněnou exekuci jsem musela zaplatit nemalou
částku.Do dnešní doby jsem od pana Mgr. T.Vítka jsem,žádné odškodnění
nedostala.
dne 03.02.2017 -exekuce zastavena
03.03 2017-za pět měsíců.se pan Mgr.Tomáš Vítek vyjadřuje k odporu
žalované.,Odcizení odporu bylo panem Vítkem účelové,řízení co nejdéle protahovat.Klienti firmy fast finance ,zfalšované podpisy na směnkách,mají s jednáním pana Vítka nemalé zkušenosti,
Klient pana Mgr.Vítka,přesto veřejně na feceb.pro Prahu 7,veřejně sděluje

MOJE ZKUŠENOSTI S ČESKÝM SOUDNICTVÍM JE ŽALOSTNÉ,NEBUDU
ROZEPISOVAT JEDNOTLIVOSTI,NAD KTERÝM ,ZŮSTÁVÁ ROZUM STÁT.
Pomlouvat a znevážit Českou justici,není zrovna od pana R.Hyana na místě.
Žádám informace, k zmizení odporu na pět měsíců.

S přátelským pozdravem,

kohlerová olga

Obvodní soud pro Prahu 7

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Odcizení odporu !" s
evidenčním číslem 6cb40dbf-b3b1-4035-b8d1-afa749872f9b a s běžným číslem
32084/2017 bylo doručeno dne 22.10.2017 16:59:20.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Obvodní soud pro Prahu 7

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Vlková Barbora, Obvodní soud pro Prahu 7

1 příloha

Vážená, v příloze zasílám odpověď na Váš dotaz dle zákona č. 106/1999 Sb.

 

S pozdravem

 

Barbora Vlková

Dozorčí úřednice

 

Upozornění:

Tento e-mail a k němu připojené dokumenty mohou být důvěrné a jsou určeny
pouze jeho adresátům. Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem,

informujte laskavě neprodleně jeho odesílatele a e-mail prosím vymažte.

Nejste-li adresátem tohoto e-mailu, není povoleno tento e-mail jakkoliv
užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.

Obvodní soud pro Prahu 7

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Odcizení odporu !" s
evidenčním číslem 6cb40dbf-b3b1-4035-b8d1-afa749872f9b a s běžným číslem
32084/2017, doručené dne 22.10.2017 v 16:59:20 a ověřené dne 22.10.2017 v
17:00:17, bylo přiřazeno ke spisové značce "11 SI 149/2017" a ke
zpracování dne 31.10.2017 v 13:39:44.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Obvodní soud Praha 7

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

kohlerová olga

Povinný subjekt: Vlková Barbora

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane, Vážení paní Barbora Vlková
Nechápu z jakého důvodu mi soud odepřel právo na odvolání (odpor). Odpor byl podán dne 20.10.2016 do podatelny Obvodního soudu pro Prahu 7.
Dne 12.10.2016 mi byl doručen platební rozkaz. Opor jsem podala v zákonné lhůtě, do osmi dnů.
V právním státě, není možné, aby soud jednal protiprávně, což nastalo v tomto případě!

Dne: 27.10.2016- pravomocné ukončení
Dne: 31.10 2016- skončení věci
Dne: 30.11.2016-exekutor JUDr. Filip Exner, pověřen exekucí
Jak je možné, že od podání mého odporu, byla věc do za deset dní ukončena.(kdo uvnitř soudu měl zájem, aby nedošlo k řádnému soudními jednání?)
Proč jsem musela za odvolání, za právní úkon, zaplatit nemalou částku, abych dosáhla spravedlnosti, která v České Justici v ústavním státě by měla, být samozřejmostí!
Dne 23.12.2016 byla neoprávněně provedena exekuce, JUDr Filipem Exnerem, zablokovaný účet, srážky z invalidního důchodu, dražba na byt, jednotku, exekuce na zahradní chatku. Tady se už jedná o šikanu a psychickou likvidaci mojí osoby.
Tyto praktiky bych čekal od Mgr. Tomáše Vítka, které jsou v jeho případě zcela běžné, ale určitě ne, od Obvodního soudu pro Prahu 7
Pana Ing. Mgr. Tomáše Vítka, právního zástupce firmy fast finance, poznalo tisíce českých občanů, úvěrové podvody, na základě zfalšovaných podpisů na blankosměnkách.
Sdělení na stránkách fast finance
Tak koukám, že je docela dost. A že v tom nejsem sám, zajímalo by mě, kde vzali můj podpis na blankosměnku, je to normální podvod.
Pane máme toho dost za sebou a taky před sebou. Pokud jste směnku nepodepsal Vy, udělali to oni takových je nás také dost. Dokonce jsou mezi nám lidé, kteří půjčku od nich nikdy neměli, musíte požádat soud o písmo znalce, že podpisy na směnkách jsou zfalšované.
www..fastfinanceestánky.cz.

Mám to štěstí, že se přidávám k těmto lidem, co se týká zfalšovaného podpisu, pro změnu na dodejce od Obvodního soudu pro Prahu 7 ze dne 13.09.2016. Začala jsem pátrat, jak je to možné, u vedoucí pošty jsem si vyžádala, komu dopis byl předán. Dopis byl předán přepážky, ukázala mi potvrzení od pošty, kde byl též zfalšovaný podpis s tím, že je tam uveden můj OP. Požádal jsem o vyjádření naší doručovatelky s dotazem, jestli neroznáší poštu v Argentinské 18, kancelář pana Vítka(vedlejší ulice).,doručovatelka mi sdělila, že neví. Paní doručovatelka, už poštu měsíc neroznáší, prý podala výpověď.
Pan Vítek převzal nadvládu nad domem SVJ Havanská 142, Praha 7. Od roku 2013- 2016 v domě, který je těžce v havarijním stavu, dostal nezdaněné odměny od pana R. Hyana , celkovou částku 170 000,- Kč. Rok před dražbou bytové jednotky Kelárek Jaromír. Od roku 2011 figurovala v domě na živnost jistá slečna Denisa Marčeková, bez označení na schránce, Trvalý pobyt od roku 2011 měla trvalý pobyt u pana Roberta Hyana Na Hrobci 5. Praha 2. Slečna dorazila ze Slovenska,
Dražbu bytové jednotky, která se konala v Šumperku, kterou konal exekutor Marcel Kubis,
bytovou jednotku vydražila, tato záhadná slečna Denisa Marčeková, versus Tomáš Vítek. Od roku 2013 se o veškeré úkony, nové elektrické rozvody, jednání se stavebním úřadem, jednání na KN, kde mu bylo vše zamítnuto, pro neodpovídající podíly, která měřily jeho kamarádi, další podvod.
Žádám o kompletní prošetření, této věci. Zjištění neznámého pachatele, v případě, že pan Vítek odpor neodcizil
Žádám důkladné prošetření, zfalšovaného podpisu na dodejce od Obvodního soudu pro Praha 7.
S panem Robertem Hyanem, kterého zastupuje pan Vítek, absolutně nesouhlasím s jeho veřejným výrokem. Moje zkušenosti s Českým soudnictvím je žalostné, nad kterým mi zůstává rozum stát. Pánové byli přesvědčeni, že zmizením odporu se bude rychle moje bytová jednotka dražit, tak jako to bylo v případě Kelárek, což zůstává rozum stát zase, mě, že nechám zmizení odporu bez odezvy.
Věřím, že žiji v Ústavním státě a věc bude řádně prošetřena.

.

S pozdravem,

Köhlerová Olga

Vlková Barbora, Obvodní soud pro Prahu 7

1 příloha

Upozornění:

Tento e-mail a k němu připojené dokumenty mohou být důvěrné a jsou určeny
pouze jeho adresátům. Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem,

informujte laskavě neprodleně jeho odesílatele a e-mail prosím vymažte.

Nejste-li adresátem tohoto e-mailu, není povoleno tento e-mail jakkoliv
užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.