Odchod do důchodu a valorizace

Jaroslav Š vznesl tento dotaz dotaz na Česká správa sociálního zabezpečení

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Česká správa sociálního zabezpečení

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
27.7.2019 mám nárok na odchod do důchodu.Chtěl bych však odejít až 27.1.2020 a chci se zeptat,jestli pokud se budou důchody valorizovat,tak zdali bude valorizován i výpočet na důchod budoucí.Nyní mám výpočet 13 500,-,tak jak to bude v případě výpočtu po 27.1.2020?

S přátelským pozdravem,

Jaroslav Š

E-PODATELNA, Česká správa sociálního zabezpečení

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ ADRESY PODATELNY
*************************************************************************************************
Dobrý den,

Vaše datová zpráva ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Odchod do důchodu a valorizace.“ byla doručena 09.07.2019 08:27:07 na elektronickou adresu podatelny ČSSZ-ústředí.
Datová zpráva byla po kontrole všech náležitostí přijata k dalšímu zpracování a byl jí přidělen identifikátor: 10000/3734444/19.

Elektronická adresa podatelny
ČSSZ
Křížová 25
225 08 Praha 5
Upozornění: Tento e-mail ČSSZ/OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno a k němu připojené dokumenty mohou být důvěrné a jsou určeny pouze jeho adresátům. Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě neprodleně jeho odesílatele a e-mail prosím vymažte. Nejste-li adresátem tohoto e-mailu, není povoleno tento e-mail jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.

Informace pro všechny o.s.,

1 příloha

Česká správa sociálního zabezpečení [1]18/7/2019

Vážený pane,

v příloze tohoto mailu Vám zasílám odpověď na Váš dotaz, se kterým jste se
dne 9. července 2019 obrátil na Českou správu sociálního zabezpečení a
který jste označil jako "Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím".

S přáním pěkného dne

JUDr. Mgr. Simona Urbánková
odbor důchodového pojištění zaměstnanců
oddělení metodiky důchodového pojištění

ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
Křížová 25, 225 08 Praha 5, Česká Republika
tel.: +420 257 062 729
e-mail: [[2]emailová adresa]

References

Visible links
1. https://www.infoprovsechny.cz/request/od...
2. https://www.infoprovsechny.cz/help/offic...