Odborný posudek Vědecké rady ČLK č. 17/2019

V současnosti se čeká na odpověď od instituce Česká lékařská komora. Musí odpovědět co nejdříve, to nejpozději do (podrobnosti).

Mgr. et Mgr. Renata Gehringer

Povinný subjekt: Česká lékařská komora

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
žádám o zaslání Odborného posudku oborové komise pro psychiatrii Vědecké rady ČLK č. 17/2019 ze dne 2. dubna 2019.

S přátelským pozdravem,

Mgr. et Mgr. Renata Gehringer