Odborný posudek Vědecké rady ČLK č. 17/2019

Stále čekám na doplnění dotazu institucí či jmenovitě jejím pracovníkem Česká lékařská komora.

Mgr. et Mgr. Renata Gehringer

Povinný subjekt: Česká lékařská komora

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
žádám o zaslání Odborného posudku oborové komise pro psychiatrii Vědecké rady ČLK č. 17/2019 ze dne 2. dubna 2019.

S přátelským pozdravem,

Mgr. et Mgr. Renata Gehringer

Mgr. et Mgr. Renata Gehringer

Povinný subjekt: Česká lékařská komora

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Prosím předejte to poradenskému týmu v Otevřete, posoudí postup ve Vašem případě.

Rád bych požádal o přehodnocení přístupu Česká lékařská komora k vyřízení mé žádosti 'Odborný posudek Vědecké rady ČLK č. 17/2019, který jsem doposud v anonymizované podobě neobdržela.

S poděkováním
Mgr. et Mgr. Renata Gehringer

Úplná historie mé žádosti a celá korespondence s ní spojená je k dispozici zde https://infoprovsechny.cz/request/odborn...

S přátelským pozdravem,

Mgr. et Mgr. Renata Gehringer