Odborná způsobilost tajemníka

Michal A. Valášek vznesl tento dotaz dotaz na Městská část Praha 7

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl úspěšný.

Michal A. Valášek

Vážení,

ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím tímto žádám o poskytnutí následujících informací:

1. Zda současný tajemník úřadu složil zkoušku z odborné způsobilosti dle § 21 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících uzemních samosprávných celků. Pokud ano, tak o zaslání kopie osvědčení o této způsobilosti.

2. V případě, že uvedenou zkoušku nesložil nejpozději do tří měsíců od jmenování do funkce, pak informaci o tom, zda současný tajemník úřadu dokončil vstupní vzdělávání ve smyslu § 19 uvedeného zákona. Pokud ano, pak zaslání kopie osvědčení podle § 19 odst. 3.

Odpověď žádám v elektronické podobě, není nutné mi ji zasílat rovněž poštou.

Michal A. Valášek

Městská část Praha 7

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,
datová zpráva ve věci ?Žádost o informace podle dotaz - Odborná způsobilost tajemníka? byla dodána na elektronickou adresu podatelny. Po ověření správnosti podání (zaručený el. podpis, technické parametry) a přidělení identifikátoru Vám bude zasláno závazné potvrzení o doručení a přijetí datové zprávy."
 
Děkujeme za pochopení.
e-podatelna
Úřad městské části Praha 7
nábř. Kpt. Jaroše 1000
17000 Praha 7
tel.: +420 220 144111
e-mail: Instituce [MČ Praha 7 vyžaduje e-mail]
www.praha7.czPříjem podání elektronicky podepsaných, el. přílohy ve formátu s povolenou velikostí max. 8388608 bytů.

Městská část Praha 7

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,
Vaše datová zpráva ve věci ?Žádost o informace podle dotaz - Odborná způsobilost tajemníka?, kterou jste 27.06.2015 11:53:41 na elektronickou adresu podatelny, byla operátorem elektronické podatelny vyřazena ze zpracování, jelikož neobsahuje dokument úředního charakteru.
 
Zpráva byla postoupena do režimu běžné e-mailové pošty úřadu, která je přijímána mimo elektronickou podatelnu. Zpráva byla přeposlána na emailovou adresu [email address].
 
Děkujeme za pochopení.
e-podatelna
Úřad městské části Praha 7
nábř. Kpt. Jaroše 1000
17000 Praha 7
tel.: +420 220 144111
e-mail: Instituce [MČ Praha 7 vyžaduje e-mail]
www.praha7.czPříjem podání elektronicky podepsaných, el. přílohy ve formátu s povolenou velikostí max. 8388608 bytů.

Bernat Lukáš Mgr., Městská část Praha 7

1 příloha

Vážení,

 

     na základě žádosti týkající se poskytnutí informací dle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů, doručené elektronicky Úřadu městské části Praha 7 dne 29. června
2015, sdělujeme k jednotlivým bodům tyto informace:

 

ad 1) Současný tajemník úřadu zatím nesložil zkoušku z odborné
způsobilosti dle ust. § 21 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních
samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
přepisů.

 

ad 2) Současný tajemník úřadu dokončil vstupní vzdělávání ve smyslu ust. §
19 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Kopie osvědčení je
přílohou této odpovědi.

 

S pozdravem

 

Mgr. Lukáš Bernat

pověřený vedením odboru personálně-právního

Úřadu MČ Praha 7

 

Mgr. Lukáš Bernat

---------------------------------------------

Městská část Praha 7

Úřad městské části

Odbor personálně - právní

nábř. Kpt. Jaroše 1000

170 00 Praha 7

---------------------------------------------

Tel: 220 144 245

E-mail: [1][email address]

Web: [2]www.praha7.cz

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://www.praha7.cz/