Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Eliška Slavíková prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Odborná kvalifikace učitele AJ

Čekáme, až si Eliška Slavíková přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Eliška Slavíková

Povinný subjekt: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

absolvovala jsem bakalářské studium Lektorství ruského jazyka na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity, následně jsem získala magisterský titul na Filozofické fakultě téže univerzity ve studijním programu Překladatelství ruského jazyka. Abych mohla ruský jazyk vyučovat, doplnila jsem si Učitelství všeobecně-vzdělávacích předmětů střední školy. Nyní. pokud bych si chtěla rozšířit svou aprobaci o anglický jazyk, získám odbornou kvalifikaci pro výuku AJ i splněním Státní jazykové zkoušky všeobecné (C1) nebo mezinárodní zkoušky Cambridge English: Advanced? Případně, kterou zkoušku doporučujete? Poté předpokládám, že si budu muset doplnit i didaktické studium AJ.

S přátelským pozdravem,

Mgr. Eliška Slavíková

Elektronická podatelna MŠMT ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

1 příloha

Dobrý den,

elektronické podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz - Odborná
kvalifikace učitele AJ', zaslané '04.01.2020 21:27:55' bylo po kontrole
všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování.
Protokol o přijetí podání a o výsledcích kontroly elektronických podpisů
Vám zasíláme jako přílohu této zprávy. Pro otevření souboru typu PDF
potřebujete aplikaci Adobe Acrobat Reader, kterou si můžete zdarma
stáhnout a nainstalovat po kliknutí na tento odkaz :
[1]http://www.adobe.com/products/acrobat/re...

Podání byl přidělen identifikátor (PID) : MSMTAXXCDD

Tato zpráva Vám nesděluje, zda a jakým způsobem bylo Vaše podání vyřízeno.
Informuje Vás pouze o tom, že bylo elektronickou podatelnou přijato k
dalšímu zpracování. Tento email odeslal elektronický systém spisové
služby, neodpovídejte na něj.

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5
11812 Praha 1

References

Visible links
1. file:///tmp/\"http:/www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html\"

Kolárová Michaela, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Vážená paní, 

 

k Vašemu dotazu si Vás dovolujeme informovat, že způsoby získání odborné
kvalifikace pedagogických pracovníků stanoví zákon č. 563/2004 Sb., o
pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů. Odborná kvalifikace učitele cizího jazyka je upravena v § 12
tohoto zákona. K získání kvalifikace učitele anglického jazyka je ve Vašem
případě nutné vykonání jazykové zkoušky z anglického jazyka odpovídající
minimálně úrovni C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky a
absolvování doplňujícího didaktického studia anglického jazyka. Úrovni C1
SERR odpovídá např. státní jazyková zkouška všeobecná. 

 

S pozdravem

 

Odbor řízení a rozvoje vzdělávání

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Eliška Slavíková prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.