Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Eva Rajtmajerová prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.
Eva Rajtmajerová

Povinný subjekt: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
splňuje žadatelka o práci odbornou kvalifikaci k tomu, aby mohla vykonávat práci učitelky mateřské školy? V životopisu uvádí
absolutoria:
Vyšší odborná škola sociální a Střední pedagogická škola
Prachatice (VOŠS)
Sociální práce a sociální pedagogika 75-32-N/01
Absolutoriem červen - 2013 2010-2013
dále pak:
Teologická fakulta Jihočeské univerzity České Budějovice
Sociální a charitativní práce
Státní závěrečnou zkouškou - 2016 2013-2016
a ještě:
Teologická fakulta Jihočeské univerzity ČeskéBudějovice
Etika v sociální práci
Státní závěrečnou zkouškou - 2019 2018-2019

Děkuji za Vaši odpověď.
S přátelským pozdravem,

Eva Rajtmajerová

Elektronická podatelna MŠMT ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

1 příloha

Dobrý den,

elektronické podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz - Odborná
kvalifikace učitel MŠ', zaslané '17.06.2020 11:25:49' bylo po kontrole
všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování.
Protokol o přijetí podání a o výsledcích kontroly elektronických podpisů
Vám zasíláme jako přílohu této zprávy. Pro otevření souboru typu PDF
potřebujete aplikaci Adobe Acrobat Reader, kterou si můžete zdarma
stáhnout a nainstalovat po kliknutí na tento odkaz :
[1]http://www.adobe.com/products/acrobat/re...

Podání byl přidělen identifikátor (PID) : MSMTAXLCNM

Tato zpráva Vám nesděluje, zda a jakým způsobem bylo Vaše podání vyřízeno.
Informuje Vás pouze o tom, že bylo elektronickou podatelnou přijato k
dalšímu zpracování. Tento email odeslal elektronický systém spisové
služby, neodpovídejte na něj.

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5
11812 Praha 1

References

Visible links
1. file:///tmp/\"http:/www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html\"

Jedličková Ilona, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Vážená paní,

absolventka oboru Sociální práce a sociální pedagogika, dále
vysokoškolských studijních programů Sociální a charitativní práce, Etika
v sociální práci kvalifikaci učitele MŠ nezískala. Kvalifikaci získá
zkráceným studiem Předškolní a mimoškolní pedagogiky na střední
pedagogické škole.

S pozdravem

Oddělení podpory pracovníků v regionálním školství

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Eva Rajtmajerová prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.