Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Jitka prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Odborná kvalifikace

Jitka vznesl tento dotaz dotaz na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Čekáme, až si Jitka přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Povinný subjekt: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane, obracím se na Vás s dotazem,který se jedna odborné kvalifikace k výkonu práce jako učitel v běžné MŠ. Je osoba,ktera je úspěšný absoloventem oboru Aplikována tělesná výchova v magisterskem programu na Olomoucké univerzitě kvalifikovana na pozicí učitele v běžné MŠ.

S přátelským pozdravem,

Jitka

Elektronická podatelna MŠMT ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

1 příloha

Dobrý den,

elektronické podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz - Odborná
kvalifikace', zaslané '25.01.2019 16:09:17' bylo po kontrole všech
náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování.
Protokol o přijetí podání a o výsledcích kontroly elektronických podpisů
Vám zasíláme jako přílohu této zprávy. Pro otevření souboru typu PDF
potřebujete aplikaci Adobe Acrobat Reader, kterou si můžete zdarma
stáhnout a nainstalovat po kliknutí na tento odkaz :
[1]http://www.adobe.com/products/acrobat/re...

Podání byl přidělen identifikátor (PID) : MSMT9XAPZC

Tato zpráva Vám nesděluje, zda a jakým způsobem bylo Vaše podání vyřízeno.
Informuje Vás pouze o tom, že bylo elektronickou podatelnou přijato k
dalšímu zpracování. Tento email odeslal elektronický systém spisové
služby, neodpovídejte na něj.

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5
11812 Praha 1

References

Visible links
1. file:///tmp/\"http:/www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html\"

Fridrichová Marie, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

1 příloha

Vážená Jitko,

magisterský studijní obor Aplikovaná TV je zaměřen na přípravu učitelů TV
pro zdravotně znevýhodněné. Absolvent však podle zákona č. 563/2004 Sb.
získává také kvalifikaci učitele 2. st. ZŠ a SŠ v běžných školách,
kvalifikaci vychovatele, a to také vychovatele  ve školském výchovném a
ubytovacím zařízení nebo v jeho oddělení zřízeném pro děti a žáky se
speciálními vzdělávacími potřebami, ve školském zařízení pro výkon ústavní
výchovy nebo ochranné výchovy (tj. např. v dětském domově) , nebo ve
středisku výchovné péče; dále získává kvalifikaci pedagoga volného času a
asistentka pedagoga.  Kvalifikaci učitele MŠ nezískává.

S pozdravem

Mgr. Marie Fridrichová

oddělení péče o pedagogické pracovníky

[1]cid:image001.jpg@01CF079A.93CA2410

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Karmelitská 7

118 12 Praha 1

tel.: +420 234 811 674

e-mail: [2][emailová adresa]

[3]www.msmt.cz

 

Aktuální znění zákona č. 563/2004 Sb. naleznete na stránkách MŠMT:

[4]http://www.msmt.cz/dokumenty-3/novela-za...

 

Vážená paní, vážený pane, obracím se na Vás s dotazem, který se jedna
odborné kvalifikace k výkonu  práce jako učitel v běžné MŠ. Je osoba,
která je úspěšný absolventem oboru Aplikována tělesná výchova v
magisterském programu na Olomoucké univerzitě kvalifikovaná na pozicí
učitele v běžné MŠ.

S přátelským pozdravem,

Jitka

References

Visible links
2. mailto:[emailová adresa]
3. http://www.msmt.cz/
4. http://www.msmt.cz/dokumenty-3/novela-za...

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Jitka prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.