Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Šulák Richard prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Od kolika let muže ditě jet jako spolujezdec na motorce?

Čekáme, až si Šulák Richard přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Šulák Richard

Povinný subjekt: Ministerstvo dopravy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,od kolika let může dítě jet jeko spolujezdec na motocyklu.

S přátelským pozdravem,

Šulák Richard

Podatelna MD, Ministerstvo dopravy

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANA ODPOVED Z ELEKTRONICKE PODATELNY xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zaslali jste mail na adresu Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].

Vase elektronicke podani bylo doruceno v poradku a bude vyrizeno dle pravidel pro provoz elektronicke podatelny, ktere jsou k dispozici na http://www.mdcr.cz/cs/Ministerstvo_dopra....

Sumarizace:
Datum doruceni: 10.8.2015 05:31:25
Predmet zpravy: Žádost o informace podle dotaz - Od kolika let muže ditě jet jako spolujezdec na motorce?

Prejeme Vam prijemny den.

Ministerstvo dopravy
-------------------------------

THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED REPLY FROM THE ELECTRONIC MAILROOM xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

You have sent an e-mail to the following address: Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].

Your electronic submission has been successfully delivered and will be dealt with according to the rules applicable to the operation of an electronic mailroom, which are available at http://www.mdcr.cz/en/Ministry+of+Transp....

Summary:
Date of delivery: 10.8.2015 05:31:25
Subject of the message: Žádost o informace podle dotaz - Od kolika let muže ditě jet jako spolujezdec na motorce?

Wishing you a pleasant day.

The Ministry of Transport

Ministerstvo dopravy

Čj. 265/2015-072-Z106/2

 

Vážený pane Šuláku,

 

dne 10. srpna 2015 jste zaslal na podatelnu Ministerstva dopravy žádost
dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen InfZ), ve které jste požádal o informaci,
„od kolika let může dítě jet jako spolujezdec na motocyklu.“

 

Předmětem úpravy zákona o svobodném přístupu k informacím je poskytování
informací o správních úřadech jako takových. Váš dotaz je dotazem na
zákonnou normu, a zákon se na vyřízení Vašeho dotazu nevztahuje.
(Konkrétně jde o ustanovení § 2 odst. 4 InfZ – Povinnost poskytovat
informace se netýká dotazů na názory …a vytváření nových informací. Pod
dotazy na názory lze zařadit i žádosti o poskytnutí právních výkladů a
stanovisek.)

 

Navzdory výše uvedenému, neboť se snažíme jako úřad přistupovat k prvotním
dotazům veřejnosti vstřícně, Vám zasíláme odpověď.

 

Minimální věk spolujezdce je uveden v zákoně o provozu na pozemních
komunikacích (361/2000 Sb.) v § 7 odstavec e). Ustanovení zní: „Řidič
nesmí na druhém sedadle motocyklu přepravovat osobu mladší 12 let.“

 

S pozdravem

 

Mgr. Jakub Stadler

ředitel

Odbor komunikace

Ministerstvo dopravy

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Šulák Richard prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.