Očkování - Vakcína proti Covid-19 - termíny, postup rezervace

Dotaz byl úspěšný.

PROFESNÍ UNIE ČESKÉ REPUBLIKY

Povinný subjekt: Ministerstvo zdravotnictví

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

prosím tímto o sdělení následujících informací, týkajících se dobrovolných zájemců o očkování proti nemoci Covid-19:
- web adresa rezervačního systému pro zadávání rezervací termínů očkování
- datum prvního dne, kdy mohou být rezervace provedeny ve prospěch nejrizikovějších skupin obyvatel (seniorů nad 80 let apod.)
- harmonogram dalších termínů pro další skupiny obyvatel
- seznam skupin obyvatel s upřesněním, jaké osoby do které skupiny náleží.

Nad rámec uvedené kategorie dotazu prosím o informaci, zda je počítáno v "prioritní skupině obyvatel" mimo např. zdravotníků a pečujících v domovech seniorů, také o neinstitucionální pečující o seniory (nad 80 let), kteří tak činí v domácím prostředí seniora (dle ust. § 83 zákona o sociálních službách) a jejichž onemocnění by mohlo ohrozit poskytování péče. Jedná se nejčastěji o skupinu pečujících z osob blízkých, pečujících o seniory, či zdravotně postižené osoby dle ust. § 83 odst. 1 zákona o sociálních službách, popřípadě o asistenty sociální péče takto pečujících dle ust. § 83 odst. 2 zákona o sociálních službách.

Požadované informace nejsou přehledně dosud nikde takto uceleným způsobem zveřejněny, proto využíváme dotaz prostřednictvím zákona č. 106/1999 Sb.

Předem velice děkujeme za odpověď.

S přátelským pozdravem,

N. Geppertová

PROFESNÍ UNIE ČESKÉ REPUBLIKY, odborová organizace

Podatelna ministerstva zdravotnictvi, Ministerstvo zdravotnictví

2 přílohy

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 7.1.2021 13:02:13 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Očkování - Vakcína proti Covid-19 - termíny, postup rezervace elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 7.1.2021 13:02:13 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

!! TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA, NEODPOVÍDEJTE !!

Ministerstvo zdravotnictví České republiky
7.1.2021 13:47:59

Vaše zpráva ze dne: 7.1.2021 13:02:13
v souboru: Žádost o informace podle dotaz - Očkování - Vakcína proti Covid-19 - termíny, postup re...
byla přijata a zaevidována s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: MZDRX01DVFY6
Datum zaevidování: 7.1.2021 13:44:06

Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu.

Vaše podání bylo předáno věcně příslušnému útvaru ke zpracování.
Pro informace týkající se tohoto podání uvádějte výše uvedený identifikátor dokumentu.

Upozornění:
Pokud elektronické podání neobsahuje základní identifikační údaje odesílatele,
tj. jméno, příjmení a bydliště (v případě právnické osoby - název a sídlo),
podání bude věcně příslušným útvarem ministerstva zpracováno,
ale odesílateli datové zprávy nemusí být odpovězeno.

V případě, že se jedná o obchodní nabídku, nemusí být ze strany ministerstva písemně reagováno.

S pozdravem


elektronická podatelna ministerstva

!! THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED MESSAGE, DO NOT RESPOND TO IT !!

The Ministry of Health of the Czech Republic
7.1.2021 13:47:59

Your message - dated 7.1.2021 13:02:13
in the file with the message contents [subject]:
Žádost o informace podle dotaz - Očkování - Vakcína proti Covid-19 - termíny, postup re...
has been accepted and registered with the following basic data:

Document identifier: MZDRX01DVFY6
Date of registration: 7.1.2021 13:44:06

Your submission has been accepted without an electronic signature.

Your submission has been forwarded to the appropriate department for processing.
For information regarding this submission, please indicate the above document identifier.

Caution:
If the electronic submission does not contain basic identification information
for the sender, such as the first name, surname and place of residence
(in the case of a legal entity - the name and registered address), the submission
will be processedby the responsible department of the Ministry,
but there may be no response sent to the data message sender.

In a case of a commereial offer the Ministry is not obliged to answer.

Best regards

electronic registry [mail room] of the Ministry

Ministerstvo zdravotnictví

1 příloha

Odesílatel:
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Palackého nám. 375/4
128 01 Praha 2
Kancelář ministra
-------------------------------------------------
Věc: Odpověď MZ

Identifikátor dokumentu: MZDRX01E470Q
značka: MZDR 807/2021-4/MIN/KAN
-------------------------------------------------
v Praze dne 25.01.2021
Lenka Dohnalová, DiS.
-------------------------------------------------
Odeslané soubory: 24_001.pdf

Podatelna ministerstva zdravotnictvi, Ministerstvo zdravotnictví

1 příloha

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 10.3.2022 14:49:10 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - příjemci prostředků z Fondů EHP, program Zdraví elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 10.3.2022 14:49:10 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

!! TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA, NEODPOVÍDEJTE !!

Ministerstvo zdravotnictví České republiky
10.3.2022 15:00:58

Vaše zpráva ze dne: 10.3.2022 14:49:10
v souboru: Žádost o informace podle dotaz - příjemci prostředků z Fondů EHP, program Zdraví
byla přijata a zaevidována s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: MZDRX01JS95M
Datum zaevidování: 10.3.2022 14:59:21

Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu.

Vaše podání bylo předáno věcně příslušnému útvaru ke zpracování.
Pro informace týkající se tohoto podání uvádějte výše uvedený identifikátor dokumentu.

Upozornění:
Pokud elektronické podání neobsahuje základní identifikační údaje odesílatele,
tj. jméno, příjmení a bydliště (v případě právnické osoby - název a sídlo),
podání bude věcně příslušným útvarem ministerstva zpracováno,
ale odesílateli datové zprávy nemusí být odpovězeno.

V případě, že se jedná o obchodní nabídku, nemusí být ze strany ministerstva písemně reagováno.

S pozdravem


elektronická podatelna ministerstva

!! THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED MESSAGE, DO NOT RESPOND TO IT !!

The Ministry of Health of the Czech Republic
10.3.2022 15:00:58

Your message - dated 10.3.2022 14:49:10
in the file with the message contents [subject]:
Žádost o informace podle dotaz - příjemci prostředků z Fondů EHP, program Zdraví
has been accepted and registered with the following basic data:

Document identifier: MZDRX01JS95M
Date of registration: 10.3.2022 14:59:21

Your submission has been accepted without an electronic signature.

Your submission has been forwarded to the appropriate department for processing.
For information regarding this submission, please indicate the above document identifier.

Caution:
If the electronic submission does not contain basic identification information
for the sender, such as the first name, surname and place of residence
(in the case of a legal entity - the name and registered address), the submission
will be processedby the responsible department of the Ministry,
but there may be no response sent to the data message sender.

In a case of a commereial offer the Ministry is not obliged to answer.

Best regards

electronic registry [mail room] of the Ministry

Ministerstvo zdravotnictví

2 přílohy

Odesílatel:
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Palackého nám. 375/4
128 01 Praha 2
Kancelář ministra
-------------------------------------------------
Věc: 106_odpověď

Identifikátor dokumentu: MZDRX01JT25M
značka: MZDR 8930/2022-3/MIN/KAN
-------------------------------------------------
v Praze dne 15.03.2022
Mgr. Hana Bendová
-------------------------------------------------
Odeslané soubory: Proofesní unie ČR 166_001.pdf, Seznam-podporenych-a-rezervnich-zadosti-o-grant-MGS3.pdf