Očkování proti Covid-19

Dotaz byl částečně úspěšný.

MUDr Marta Zbořilová

Povinný subjekt: Ministerstvo zdravotnictví

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
Registrovala jsem se na očkování do centrálního registru 28.1.2021.Protože jsem marně čekala na 2 PIN kod k rezervaci tak jsem začala pátrat proč mi ho neposlali.Po mnoha telefonátech na různá místa jsem se dozvěděla že systém"spadl"a že teď už očkování zdravotníků neprobíhá./AGEL nemocnice Prostějov/.Zařadili mě jako náhradníka,víc pro mě udělat nemohli.Jsem hodně rozzlobená nad organizací očkování,Jak je možné že těm zaregistovaným nikdo neoznámí že to nefunguje,a já jako zdravotník -důchodce jsem měla být naočkovaná nejpozději v únoru.Je v tom pěkný chaos a pan ministr pro to nic nedělá jen dá vědět že je nedostatek vakcín.

S přátelským pozdravem,

MUDr Marta Zbořilová Prostějov

Podatelna ministerstva zdravotnictvi, Ministerstvo zdravotnictví

2 přílohy

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 16.2.2021 10:31:57 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Očkování proti Covid-19 elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 16.2.2021 10:31:57 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

!! TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA, NEODPOVÍDEJTE !!

Ministerstvo zdravotnictví České republiky
16.2.2021 10:59:13

Vaše zpráva ze dne: 16.2.2021 10:31:57
v souboru: Žádost o informace podle dotaz - Očkování proti Covid-19
byla přijata a zaevidována s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: MZDRX01EI11P
Datum zaevidování: 16.2.2021 10:56:12

Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu.

Vaše podání bylo předáno věcně příslušnému útvaru ke zpracování.
Pro informace týkající se tohoto podání uvádějte výše uvedený identifikátor dokumentu.

Upozornění:
Pokud elektronické podání neobsahuje základní identifikační údaje odesílatele,
tj. jméno, příjmení a bydliště (v případě právnické osoby - název a sídlo),
podání bude věcně příslušným útvarem ministerstva zpracováno,
ale odesílateli datové zprávy nemusí být odpovězeno.

V případě, že se jedná o obchodní nabídku, nemusí být ze strany ministerstva písemně reagováno.

S pozdravem


elektronická podatelna ministerstva

!! THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED MESSAGE, DO NOT RESPOND TO IT !!

The Ministry of Health of the Czech Republic
16.2.2021 10:59:13

Your message - dated 16.2.2021 10:31:57
in the file with the message contents [subject]:
Žádost o informace podle dotaz - Očkování proti Covid-19
has been accepted and registered with the following basic data:

Document identifier: MZDRX01EI11P
Date of registration: 16.2.2021 10:56:12

Your submission has been accepted without an electronic signature.

Your submission has been forwarded to the appropriate department for processing.
For information regarding this submission, please indicate the above document identifier.

Caution:
If the electronic submission does not contain basic identification information
for the sender, such as the first name, surname and place of residence
(in the case of a legal entity - the name and registered address), the submission
will be processedby the responsible department of the Ministry,
but there may be no response sent to the data message sender.

In a case of a commereial offer the Ministry is not obliged to answer.

Best regards

electronic registry [mail room] of the Ministry

Ministerstvo zdravotnictví

1 příloha

Odesílatel:
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Palackého nám. 375/4
128 01 Praha 2
Kancelář ministra
-------------------------------------------------
Věc: Odpověď

Identifikátor dokumentu: MZDRX01ET96H
značka: MZDR 6513/2021-5/MIN/KAN
-------------------------------------------------
v Praze dne 08.03.2021
Lenka Dohnalová, DiS.
-------------------------------------------------
Odeslané soubory: 173_001.pdf

MUDr Marta Zbořilová

Povinný subjekt: Ministerstvo zdravotnictví

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Už jsem naočkovaná

S přátelským pozdravem,

MUDr Marta Zbořilová

Podatelna ministerstva zdravotnictvi, Ministerstvo zdravotnictví

2 přílohy

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 11.3.2021 09:53:25 v obsahu zprávy: Re: Odpověď elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 11.3.2021 09:53:25 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

!! TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA, NEODPOVÍDEJTE !!

Ministerstvo zdravotnictví České republiky
11.3.2021 09:54:56

Vaše zpráva ze dne: 11.3.2021 09:53:25
v souboru: Re: Odpověď
byla přijata a zaevidována s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: MZDRX01EXW4U
Datum zaevidování: 11.3.2021 09:53:31

Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu.

Vaše podání bylo předáno věcně příslušnému útvaru ke zpracování.
Pro informace týkající se tohoto podání uvádějte výše uvedený identifikátor dokumentu.

Upozornění:
Pokud elektronické podání neobsahuje základní identifikační údaje odesílatele,
tj. jméno, příjmení a bydliště (v případě právnické osoby - název a sídlo),
podání bude věcně příslušným útvarem ministerstva zpracováno,
ale odesílateli datové zprávy nemusí být odpovězeno.

V případě, že se jedná o obchodní nabídku, nemusí být ze strany ministerstva písemně reagováno.

S pozdravem


elektronická podatelna ministerstva

!! THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED MESSAGE, DO NOT RESPOND TO IT !!

The Ministry of Health of the Czech Republic
11.3.2021 09:54:56

Your message - dated 11.3.2021 09:53:25
in the file with the message contents [subject]:
Re: Odpověď
has been accepted and registered with the following basic data:

Document identifier: MZDRX01EXW4U
Date of registration: 11.3.2021 09:53:31

Your submission has been accepted without an electronic signature.

Your submission has been forwarded to the appropriate department for processing.
For information regarding this submission, please indicate the above document identifier.

Caution:
If the electronic submission does not contain basic identification information
for the sender, such as the first name, surname and place of residence
(in the case of a legal entity - the name and registered address), the submission
will be processedby the responsible department of the Ministry,
but there may be no response sent to the data message sender.

In a case of a commereial offer the Ministry is not obliged to answer.

Best regards

electronic registry [mail room] of the Ministry