Očkování po prodělaném kovidu

Dotaz byl úspěšný.

Miluše Wagnerová

Povinný subjekt: Ministerstvo zdravotnictví

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
dne 29.4.2021 jsem měla pozitivní test na kovid. Dne 18.5.2021 jsem si nechala udělat test na protilátky s negativním výsledkem. Proč se nemohu nechat očkovat? Vzhledem k tomu, že protilátky nemám - mohu se kdykoli znovu nakazit, ale minimálně 90dní mě nikdo neotestuje, do karantény dle nastavených pravidel nemusím. Opravdu ráda bych se nechala naočkovat - proč to nelze?

S přátelským pozdravem,

Miluše Wagnerová

Podatelna ministerstva zdravotnictvi, Ministerstvo zdravotnictví

1 příloha

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 19.5.2021 19:40:32 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Očkování po prodělaném kovidu elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 19.5.2021 19:40:32 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

!! TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA, NEODPOVÍDEJTE !!

Ministerstvo zdravotnictví České republiky
20.5.2021 08:07:03

Vaše zpráva ze dne: 19.5.2021 19:40:32
v souboru: Žádost o informace podle dotaz - Očkování po prodělaném kovidu
byla přijata a zaevidována s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: MZDRX01G3SIK
Datum zaevidování: 20.5.2021 07:18:40

Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu.

Vaše podání bylo předáno věcně příslušnému útvaru ke zpracování.
Pro informace týkající se tohoto podání uvádějte výše uvedený identifikátor dokumentu.

Upozornění:
Pokud elektronické podání neobsahuje základní identifikační údaje odesílatele,
tj. jméno, příjmení a bydliště (v případě právnické osoby - název a sídlo),
podání bude věcně příslušným útvarem ministerstva zpracováno,
ale odesílateli datové zprávy nemusí být odpovězeno.

V případě, že se jedná o obchodní nabídku, nemusí být ze strany ministerstva písemně reagováno.

S pozdravem


elektronická podatelna ministerstva

!! THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED MESSAGE, DO NOT RESPOND TO IT !!

The Ministry of Health of the Czech Republic
20.5.2021 08:07:03

Your message - dated 19.5.2021 19:40:32
in the file with the message contents [subject]:
Žádost o informace podle dotaz - Očkování po prodělaném kovidu
has been accepted and registered with the following basic data:

Document identifier: MZDRX01G3SIK
Date of registration: 20.5.2021 07:18:40

Your submission has been accepted without an electronic signature.

Your submission has been forwarded to the appropriate department for processing.
For information regarding this submission, please indicate the above document identifier.

Caution:
If the electronic submission does not contain basic identification information
for the sender, such as the first name, surname and place of residence
(in the case of a legal entity - the name and registered address), the submission
will be processedby the responsible department of the Ministry,
but there may be no response sent to the data message sender.

In a case of a commereial offer the Ministry is not obliged to answer.

Best regards

electronic registry [mail room] of the Ministry

Ministerstvo zdravotnictví

1 příloha

Odesílatel:
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Palackého nám. 375/4
128 01 Praha 2
Kancelář ministra
-------------------------------------------------
Věc: 106_odpověď

Identifikátor dokumentu: MZDRX01G3Z50
značka: MZDR 21202/2021-4/MIN/KAN
-------------------------------------------------
v Praze dne 20.05.2021
Ing. Vanda Horná, MBA
-------------------------------------------------
Odeslané soubory: g2091186_006.pdf

Miluše Wagnerová

Povinný subjekt: Ministerstvo zdravotnictví

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

děkuji za odpověď.

S přátelským pozdravem,

Miluše Wagnerová

Podatelna ministerstva zdravotnictvi, Ministerstvo zdravotnictví

1 příloha

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 20.5.2021 13:33:09 v obsahu zprávy: Re: 106_odpověď elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 20.5.2021 13:33:09 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

!! TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA, NEODPOVÍDEJTE !!

Ministerstvo zdravotnictví České republiky
20.5.2021 13:39:06

Vaše zpráva ze dne: 20.5.2021 13:33:09
v souboru: Re: 106_odpověď
byla přijata a zaevidována s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: MZDRX01G4AOV
Datum zaevidování: 20.5.2021 13:38:50

Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu.

Vaše podání bylo předáno věcně příslušnému útvaru ke zpracování.
Pro informace týkající se tohoto podání uvádějte výše uvedený identifikátor dokumentu.

Upozornění:
Pokud elektronické podání neobsahuje základní identifikační údaje odesílatele,
tj. jméno, příjmení a bydliště (v případě právnické osoby - název a sídlo),
podání bude věcně příslušným útvarem ministerstva zpracováno,
ale odesílateli datové zprávy nemusí být odpovězeno.

V případě, že se jedná o obchodní nabídku, nemusí být ze strany ministerstva písemně reagováno.

S pozdravem


elektronická podatelna ministerstva

!! THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED MESSAGE, DO NOT RESPOND TO IT !!

The Ministry of Health of the Czech Republic
20.5.2021 13:39:06

Your message - dated 20.5.2021 13:33:09
in the file with the message contents [subject]:
Re: 106_odpověď
has been accepted and registered with the following basic data:

Document identifier: MZDRX01G4AOV
Date of registration: 20.5.2021 13:38:50

Your submission has been accepted without an electronic signature.

Your submission has been forwarded to the appropriate department for processing.
For information regarding this submission, please indicate the above document identifier.

Caution:
If the electronic submission does not contain basic identification information
for the sender, such as the first name, surname and place of residence
(in the case of a legal entity - the name and registered address), the submission
will be processedby the responsible department of the Ministry,
but there may be no response sent to the data message sender.

In a case of a commereial offer the Ministry is not obliged to answer.

Best regards

electronic registry [mail room] of the Ministry