Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Lena Kalinova prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Očkování

Čekáme, až si Lena Kalinova přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Lena Kalinova

Povinný subjekt: Ministerstvo zdravotnictví

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,27.5.jsem byla očkována 1.dávkou vakcíny Moderna.O týden později mi byla zjištěna trombóza v PDK.Tři měsíce budu brát léky na ředění krve Eliquis.Měla jsem v nejbližší době podstoupit TEP kolene.Nyní mi bude opět operace odložena(už jsem měla být operována 7.7.2020,ale kvůli covid odloženo).Vakcinovat se,mi bylo doporučeno kvůli TEP.Druhou dávku si už určitě aplikovat nenechám.Kdo mi teď vykompenzuje ušlý zisk(jsem na PN) a zdravotní komplikace po vakcinaci?!A další bolesti kvůli odložené operaci?To jsou ty bezpečné a dokonalé vakcíny,které tak propagujete?!Lékaři se to bojí přiznat to jim vyhrožujete, že?A kde jsou oficiální počty mrtvých a se zdravotními komplikacemi po očkování?!

S přátelským pozdravem,

Lena Kalinová,email:[email address]

Podatelna ministerstva zdravotnictvi, Ministerstvo zdravotnictví

1 příloha

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 10.6.2021 19:59:09 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Očkování elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 10.6.2021 19:59:09 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

!! TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA, NEODPOVÍDEJTE !!

Ministerstvo zdravotnictví České republiky
11.6.2021 12:11:17

Vaše zpráva ze dne: 10.6.2021 19:59:09
v souboru: Žádost o informace podle dotaz - Očkování
byla přijata a zaevidována s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: MZDRX01GFK4Q
Datum zaevidování: 11.6.2021 07:14:15

Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu.

Vaše podání bylo předáno věcně příslušnému útvaru ke zpracování.
Pro informace týkající se tohoto podání uvádějte výše uvedený identifikátor dokumentu.

Upozornění:
Pokud elektronické podání neobsahuje základní identifikační údaje odesílatele,
tj. jméno, příjmení a bydliště (v případě právnické osoby - název a sídlo),
podání bude věcně příslušným útvarem ministerstva zpracováno,
ale odesílateli datové zprávy nemusí být odpovězeno.

V případě, že se jedná o obchodní nabídku, nemusí být ze strany ministerstva písemně reagováno.

S pozdravem


elektronická podatelna ministerstva

!! THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED MESSAGE, DO NOT RESPOND TO IT !!

The Ministry of Health of the Czech Republic
11.6.2021 12:11:17

Your message - dated 10.6.2021 19:59:09
in the file with the message contents [subject]:
Žádost o informace podle dotaz - Očkování
has been accepted and registered with the following basic data:

Document identifier: MZDRX01GFK4Q
Date of registration: 11.6.2021 07:14:15

Your submission has been accepted without an electronic signature.

Your submission has been forwarded to the appropriate department for processing.
For information regarding this submission, please indicate the above document identifier.

Caution:
If the electronic submission does not contain basic identification information
for the sender, such as the first name, surname and place of residence
(in the case of a legal entity - the name and registered address), the submission
will be processedby the responsible department of the Ministry,
but there may be no response sent to the data message sender.

In a case of a commereial offer the Ministry is not obliged to answer.

Best regards

electronic registry [mail room] of the Ministry

Ministerstvo zdravotnictví

1 příloha

Odesílatel:
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Palackého nám. 375/4
128 01 Praha 2
Kancelář ministra
-------------------------------------------------
Věc: 106_sdělení o prodloužení lhůty

Identifikátor dokumentu: MZDRX01GLOO0
značka: MZDR 24161/2021-2/MIN/KAN
-------------------------------------------------
v Praze dne 25.06.2021
Lenka Dohnalová, DiS.
-------------------------------------------------
Odeslané soubory: prodloužení lhůty_008.pdf

Ministerstvo zdravotnictví

1 příloha

Odesílatel:
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Palackého nám. 375/4
128 01 Praha 2
Kancelář ministra
-------------------------------------------------
Věc: 106_odpověď

Identifikátor dokumentu: MZDRX01GPZET
značka: MZDR 24161/2021-3/MIN/KAN
-------------------------------------------------
v Praze dne 08.07.2021
Lenka Dohnalová, DiS.
-------------------------------------------------
Odeslané soubory: odpověď_009.pdf

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Lena Kalinova prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.