Obžaloba ve věci 42 T 15/2013

Dotaz byl úspěšný.

Martina Brzobohatá

Povinný subjekt: Městské státní zastupitelství v Praze

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o poskytnutí obžaloby v trestní věci vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 42 T 15/2013. Informaci žádám zaslat pouze v elektronické podobě.

S přátelským pozdravem,

Martina Brzobohatá

Městské státní zastupitelství v Praze

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Obžaloba ve věci 42
T 15/2013" s evidenčním číslem 81b70012-73d0-4a72-b733-fb77b70ebaaf a s
běžným číslem 17744/2018 bylo doručeno dne 17.09.2018 15:06:10.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Městské státní zastupitelství v Praze

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Městské státní zastupitelství v Praze

3 přílohy

Česká republika - Městské státní zastupitelství Praha
Komu: [FOI #7500 e-mail] ??
Zpracoval/a: Danuše Svobodová

Spisová značka odesílatele: SIN 35/2018
Číslo jednací odesílatele: SIN 35/2018-6

Věc: Přeposlání podání s běžným číslem 18316/2018: SIN 35-2018

Přeposlání informace - SIN 35/2018
Příloha - anonymizovaná obžaloba

Přílohy: SIN 35-2018-6 - poskytnutá informace.doc, SIN 35-2018-4 -
obžaloba 1 KZV 11-2012.pdf

--------------------------------------------------------------------------

Informace o původním podání

Běžné číslo podání: 18316/2018
Evidenční číslo podání: 63d2c5c9-b216-4f54-af7f-fe29db79c8bf
Bylo podáno e-mailem dne 25.09.2018 09:42:04
E-mailová adresa odesílatele: [emailová adresa]
Věc: Přeposlání podání s běžným číslem 18316/2018: SIN 35-2018
Počet podaných příloh: 2