Obžaloba ve věci 2 ZT 430/2011

Dotaz byl úspěšný.

David Havlík

Povinný subjekt: Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 2

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopii obžaloby s odůvodněním ve věci 2 ZT 430/2011

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Podatelna, Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 2

1 příloha

Potvrzujeme příjem Vašeho podání (charakteristika podání) doručeného elektronické podatelně Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 2

Hana Dvořáková
Instituce [OSZ Praha 2 vyžaduje e-mail]

ukázat citované pasáže

Podatelna, Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 2

3 přílohy

Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 2

Lazarská  č. 4/10, 121 26 Praha 2 - Nové Město, telefon: +420/221 584 584, fax:
+420/224 262 374

e-mail: [1]Instituce [OSZ Praha 2 vyžaduje e-mail]

 

0 SIN
1/2015-3                                                                                   
V Praze dne 7. ledna 2015

 

 

fyzická osoba

 

 

 

poskytnutí požadované informace podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů

 

 

Dne 5. ledna 2015 jste doručil do elektronické podatelny Obvodního
státního zastupitelství pro Prahu 2 žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů /dále jen
„zákon“/, kterou požadujete „kopii ob aloby s od vodn n m ve v ci 2 ZT
430/2011“ /po doplnění písmen s diakritickými znaménky: „kopii obžaloby
s odůvodněním ve věci 2 ZT 430/2011“/.

 

Informaci požadujete poskytnout v elektronické podobě na emailovou adresu
[2][FOI #3572 e-mail] ??.

 

V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona Vám Obvodní státní zastupitelství
pro Prahu 2 v příloze zasílá požadovanou obžalobu ze dne 6. srpna 2012,
sp. zn. 2 ZT 430/2011, v anonymizované podobě v souladu s § 8a zákona č.
106/1999 Sb.

 

 

 

 

                                                                                                     
JUDr. Tomáš   B l á h a

                                                              obvodní
státní zástupce pro Prahu 2

 

 

 

 

Přílohy: anonymizovaná obžaloba ze dne 6. srpna 2012, sp. zn. 2 ZT
430/2011

 

 

References

Visible links
1. mailto:Instituce [OSZ Praha 2 vyžaduje e-mail]
2. mailto:[FOI #3572 e-mail] ??