Obžaloba KZV 38/2012

David Havlík vznesl tento dotaz dotaz na Krajské státní zastupitelství v Českých Budějovicích

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl částečně úspěšný.

David Havlík

Povinný subjekt: Krajské státní zastupitelství v Českých Budějovicích

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Žádám kopii obžaloby KZV 38/2012 byť i anonymizované

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Krajské státní zastupitelství v Českých Budějovicích

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Obžaloba KZV
38/2012" s evidenčním číslem adfe0270-5a23-47fe-ab5d-f7dfb3c6de06 a s
běžným číslem 4892/2017 bylo doručeno dne 25.09.2017 10:19:24.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Krajské státní zastupitelství v Českých Budějovicích

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Sekretariát KZCB, Krajské státní zastupitelství v Českých Budějovicích

1 příloha

Sekretariát KZCB, Krajské státní zastupitelství v Českých Budějovicích

1 příloha