Obžaloba 4 KZV 68/2013

Dotaz byl úspěšný.

David Havlík

Povinný subjekt: Krajské státní zastupitelství v Ústí nad Labem

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopii obžaloby 4 KVZ 68/2013 byť i v anonymizované podobě

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Jana Kekulová, Krajské státní zastupitelství v Ústí nad Labem

1 příloha

Krajské státní zastupitelství
v Ústí nad Labem
1 SIN 18/2015 Ústí nad Labem dne 16.9.2015

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Vážený pane,

dne 9.9.2015 byla Krajskému státnímu zastupitelství v Ústí nad Labem doručena Vaše žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Krajské státní zastupitelství v Ústí nad Labem je ve smyslu § 2 odst. 1 cit. zákona povinným subjektem k poskytnutí informace. Jde o informaci, kterou Krajské státní zastupitelství v Ústí nad Labem jako povinný subjekt disponuje a nebyl zjištěn žádný důvod, který by odůvodňoval odmítnutí Vaší žádosti.

Na základě Vaší žádosti Vám poskytuji, v anonymizované podobě, kopii obžaloby sp.zn. 4 KZV 68/2013.

S pozdravem

JUDr. Jan Jakovec
krajský státní zástupce