Obžaloba 4 KZV 49/2004

Dotaz byl úspěšný.

David Havlík

Povinný subjekt: Krajské státní zastupitelství v Ostravě

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopii obžaloby ve věci 4 KZV 49/2004, byť i v anonymizované podobě

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Krajské státní zastupitelství v Ostravě

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Obžaloba 4 KZV
49/2004" s evidenčním číslem 06474ed2-0c84-498e-bc91-254b8bb589b7 a s
běžným číslem 12389/2016 bylo doručeno dne 05.09.2016 14:53:47.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Krajské státní zastupitelství v Ostravě

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Krajské státní zastupitelství v Ostravě

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Obžaloba 4 KZV
49/2004" s evidenčním číslem 06474ed2-0c84-498e-bc91-254b8bb589b7 a s
běžným číslem 12389/2016, doručené dne 05.09.2016 v 14:53:47 a ověřené dne
05.09.2016 v 14:58:16, bylo přiřazeno ke spisové značce "0 SIN 19/2016" a
ke zpracování dne 06.09.2016 v 08:29:07.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Krajské státní zastupitelství Ostrava

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Kafoňková Marie (KSZ Ostrava), Krajské státní zastupitelství v Ostravě

3 přílohy