Obžaloba 3 KZV 14/2011

David Havlík vznesl tento dotaz dotaz na Krajské státní zastupitelství v Ostravě

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

David Havlík

Povinný subjekt: Krajské státní zastupitelství v Ostravě

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopii obžaloby s odůvodněním, byť i v anonymizované podobě, ve věci 3 KZV 14/2011

S přátelským pozdravem,

David Havlík