Obžaloba 2 ZT 187/2013

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 2

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopii obžaloby s odůvodněním ve věci 2 ZT 187/2013

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Podatelna, Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 2

1 příloha

Potvrzujeme příjem Vašeho podání (charakteristika podání) doručeného elektronické podatelně Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 2

Hana Dvořáková
Instituce [OSZ Praha 2 vyžaduje e-mail]

ukázat citované pasáže

Povinný subjekt: Podatelna

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

dne 31.10.2014 jsem vás žádal o poskytnutí informace. Ačkoliv vám byla moje zpráva úspěšně doručena a požadované informace jste měli poskytnout do 15 dnů, nestalo se tak. Tato lhůta pro poskytnutí informace přitom nebyla řádně prodloužena, ani nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Proto podávám ve smyslu §16a odst. 1 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb. tuto stížnost. Stížnost je podána včas, při dodržení třiceti denní lhůty k jejímu podání (počítáno od marného uplynutí lhůty pro poskytnutí informací)

S pozdravem,

David Havlík

Podatelna, Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 2

1 příloha

Potvrzujeme příjem Vašeho podání (Žádost o informace podle dotaz - Obžaloba 2 ZT 187/2013) doručeného elektronické podatelně Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 2 dne 25.11.2014 v 10:47 hodin.

Hana Dvořáková
Instituce [OSZ Praha 2 vyžaduje e-mail]

ukázat citované pasáže

Podatelna, Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 2

3 přílohy

Podatelna, Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 2

2 přílohy

 

 

From: Renata Koníčková [mailto:[email address]]
Sent: Tuesday, December 02, 2014 2:55 PM
To: 'Podatelna'
Subject: FW: