Obžaloba 2 KZV 115/2012

Dotaz byl úspěšný.

David Havlík

Povinný subjekt: Krajské státní zastupitelství v Ústí nad Labem

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopii obžaloby s odůvodněním ve věci 2 KZV 115/2012, byť i v anonymizované podobě

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Jana Kekulová, Krajské státní zastupitelství v Ústí nad Labem

2 přílohy