Obžaloba 1 ZT 67/2006

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 6

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopii obžaloby 1 ZT 67/2006 byť i v anonymizované podobě

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 6

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Obžaloba 1 ZT
67/2006" s evidenčním číslem 5c94ad8c-d9cb-47ad-a62c-4ab729da28a9 a s
běžným číslem 4781/2016 bylo doručeno dne 27.12.2016 15:49:02.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 6

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Novakova Jaroslava, Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 6

1 příloha

SIN13/2017                                                             
                                                     Praha dne 5.1. 2017

 

 

V příloze zasílám odpověď na Vaši žádost o poskytnutí informace dle z.č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

 

 

                                                                                                 
JUDr. Jindra Janáčová, v.r.

                                                                      
                Obvodní státní zástupkyně pro Prahu 6