Obžaloba 1 ZT 47/2016

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Okresní státní zastupitelství v Teplicích

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopii obžaloby 1ZT 47/2016 byť i v anonymizované podobě

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Okresní státní zastupitelství v Teplicích

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Obžaloba 1 ZT
47/2016" s evidenčním číslem 4175ec98-d4cd-4c87-a534-8b7e0825f457 a s
běžným číslem 15697/2016 bylo doručeno dne 28.12.2016 19:29:54.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní státní zastupitelství v Teplicích

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Zahradník Otakar Mgr., Okresní státní zastupitelství v Teplicích

2 přílohy

Okresní státní  zastupitelství  v Teplicích

Vrchlického 6, PP 35, 415 02 Teplice   

e-mail:Instituce [OSZ Teplice vyžaduje e-mail]     tel.: 417 770 611     fax: 417 538 099

 

SIN 12/2016-4                                                         
                        

 

 

Žadatel

David Havlík

[FOI #6137 e-mail] ??

 

 

 

V Teplicích dne 29.12.2016

 

 

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb

 

            Žadateli,

 

            k Vaší žádosti o poskytnutí kopie obžaloby ve věci sp. zn. 1
ZT 47/2016 Vám jí zasílám v anonymizované podobě. 

 

 

 

 

            S pozdravem

 

                                                                                                         
Okresní státní zástupce

                                                                                                         
Mgr. Otakar Zahradník

 

 

Příloha: anonymizovaná obžaloba 1 ZT 47/2016