David Havlík

Povinný subjekt: Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 9

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopii obžaloby s odůvodněním ve věci 1 ZT 169/2014, byť i v anonymizované podobě

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Podatelna OSZ PHA9, Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 9

1 příloha

Potvrzujeme příjem Vaší žádosti doručené
elektronické podatelně Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 9
dne 23.2.2015 v 9.28 v hodin.

Alena Kurelová  

ukázat citované pasáže

Podatelna OSZ PHA9, Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 9

3 přílohy

 

 

Dobrý den, 

 

v příloze zasílám požadované.

 

--------------------------------------------------------------------------