Obžaloba 1 KZV 247/2012

Dotaz byl úspěšný.

David Havlík

Povinný subjekt: Městské státní zastupitelství v Praze

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Žádám kopii obžaloby 1 KZV 247/2012 byť i v anonymizované podobě

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Městské státní zastupitelství v Praze

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Obžaloba 1 KZV
247/2012" s evidenčním číslem 93188820-547a-43a0-bcfc-6a0b10770acc a s
běžným číslem 898/2017 bylo doručeno dne 11.01.2017 09:22:41.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Městské státní zastupitelství v Praze

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

podatelna, Městské státní zastupitelství v Praze

3 přílohy

 

 

From: Sekretariát MSZ v Praze [mailto:[emailová adresa]]

Subject: SIN 3/2017 - poskytnutí informace